Původní majitele zahrady ani nenapadlo nárokovat si pár metrů asfaltové plochy, která souží všem. Idyla skončila před pár týdny, když se do Zahradní ulice nastěhoval nový majitel a začal veřejnou točnu na svém pozemku oplocovat. Pro místní to byl šok.

„Před lety nějaký úředník rozhodl, že se točna na konci slepé ulice postaví na soukromém pozemku. Když si nový vlastník točnu oplotí, kde se budou otáčet popeláři, sněhové pluhy, sanitky nebo požárníci? Točna po celá desetiletí sloužila nejen motoristům, ale také jako chodník při cestě mezi ulicemi Cechovní a Zahradní," popsal situaci z pohledu místních Lubomír Polášek.

Když starousedlíci upozornili nového souseda, že jim oplocením točny způsobí problémy, odpověděl jim, ať si vybudují novou točnu na své vlastní zahradě, když je pro ně tak důležitá. Nicméně si uvědomil, že ani svůj vlastní pozemek nesmí oplotit bez razítka stavebního úřadu, takže stavbu plotu přerušil.

Černého Petra teď mají v rukou úředníci, kteří rozhodnou, zda oplocení točny povolí, nebo ne. „Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby, nikoliv města. Právě probíhá převod na nového majitele, který si svůj pozemek oplocuje, na což má právo.

Město jednalo s ředitelem technických služeb, podle kterého provoz například popelářských vozů v Zahradní ulici nebude problém, ani pokud dojde k úpravě komunikace na základě vlastnických vztahů," vysvětlila mluvčí radnice Dita Círová, že úředníci nemají důvod bránit oplocování točny.

Místní jsou přesvědčeni, že městská točna se ocitla na soukromém pozemku kvůli liknavosti úředníků. „Pamětníci jsou si jisti, že původní majitel zahrady pan Plaček pozemek pod točnou prodal městu někdy v roce 1983. Mluvil o tom se sousedy, a dokonce jim říkal, co si koupil za peníze utržené prodejem pozemku. Úředníci to asi nedotáhli do konce.

Nedošlo už k rozdělení zahrady a k převedení části pozemku s točnou na město," uvedla Jarmila Doubravová s tím, že snad by se mohla ještě najít kupní smlouva nebo platba za pozemek.