V malé výstavní síni bruntálského zámku je k vidění mimořádně povedená výstava Terče bruntálských ostrostřelců.

Diváci se dozvědí něco o historii Střeleckého spolku v Bruntále a především uvidí působivé obrazové terče. Ty jsou nejen krásné na pohled, ale dnes jsou některé také svědectvím o podobě města, například je na nich zachycena stará kašna v centru města či dům v dnešní Jesenické ulici. Bohužel se nedochoval terč s vyobrazením stavby železničního viaduktu u lomu.

Pamětní terč s pruskými vojáky na náměstí v Bruntále zachycuje skutečnou historickou událost z průběhu prusko-rakouské války 1866. V červnu pobývaly ve městě pruské oddíly a část vojáků byla ubytována také ve střelnici, která tehdy byla v místě dnešní Květné ulice. Vojáci na konci svého pobytu zavlekli do města epidemii cholery.

Střelecký spolek v Bruntále působil v letech 1739 až 1945, ale existoval již před oficiálním založením, kdy se ve městě ostrostřelci oddávali zálibě střelby na terč, nebo též se této kratochvíli říkalo střelba ku ptáku. Dříve se totiž střílelo na dřevěnou atrapu ptáka.

Z roku 1803 pochází nejstarší datované malované terče ve sbírkách Muzea v Bruntále. Dochovalo se osm malovaných terčů bruntálských střelců, 19 terčů jiných spolků, pušky terčovnice, vyznamenání a několik dalších předmětů, které návštěvníci mohou spatřit na výstavě.

Autory výstavy jsou historici Muzea v Bruntále Igor Hornišer a Tomáš Niesner, výtvarné řešení a realizace je dílem Jany Lesákové. Výstava potrvá do 30. července.