Projekt úzce souvisí s dalším projektem nazvaným Nejdřív správná motivace, poté přijde rekreace. Ten finančně podpořil společný sbírkový projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize, známější pod názvem Pomozte dětem.

„Pro naše uživatele máme připraveny tematické měsíce z oblasti prevence, kdy první proběhl v únoru a poslední je naplánován na prosinec tohoto roku. Témata jsou zaměřená na rizikové chování a nežádoucí jevy, jako jsou například návykové látky, sex, kouření, sebepoškozování, poruchy přijmu potravy, a podobně,“ uvedla vedoucí klubu Open House Markéta Brziaková.

„Projekt má za cíl podpořit a motivovat uživatele ke zdravému životnímu stylu, u části pak změnit nesprávné postoje, hodnoty a návyky, v neposlední řadě zvýšit informovanost z daných oblastí,“ dodala Brziaková. V průběhu měsíce připraví pracovníci klubu různé aktivity, které souvisejí s daným tématem.

„Uživatelé mají tedy možnost zúčastnit se arteterapie a muzikoterapie - výtvarně či hudebně ztvárnit téma měsíce, mohou zhlédnout film na téma měsíce a následně se zapojit do diskusí, prostřednictvím preventivního programu jsou jim interaktivní formou přinášeny informace o dané problematice, vyplňují dotazník a mapují své znalosti a na závěr celého měsíce probíhá soutěžní odpoledne, kdy probíhají vědomostní kvízy a poznávací soutěž ve stylu Kufr a Riskuj! Atmosféru dokresluje výzdoba prostor Open House k danému tématu“ řekla Lucie Paráková, kontaktní pracovnice Open House.

Ti, kteří se zapojují do jednotlivých činností, získávají body a nejlepší pojedou na víkendovou výjezdovou akci, která je zcela zdarma. Je to odměna za aktivní přístup, motivaci a snahu ke změně chování, dodala ještě Markéta Brziaková, vedoucí Open House.(mab)