Přestože obora nese název Víno, zasahuje kromě samotného Vína až do Nového Lesa, Bučávky, Piskořova a do katastru dalších obcí. Ani místní většinou nevědí, kudy přesně se mezi lesy a loukami táhnou ploty dlouhé desítky kilometrů.

V samotné oboře jsou podle map a průvodců turisticky atraktivní cíle, jako například slovanské hradiště z 8. století, vodní plochy nebo kopce se zajímavými výhledy. Běžně se stává, že kolem nekonečných plotů bloudí zoufalý cyklista, turista nebo houbař a marně se pokouší plot obejít nebo se zorientovat podle mapy.

Provozovatel obory, Lesní správa Město Albrechtice, neví, proč obora není zakreslena v mapách. „Les v oboře Víno je vyhlášen lesem zvláštního určení ze zákona a slouží k účelům, ke kterým byl schválen státní správou lesa. Platí zde zvláštní řád, ve kterém se vše podřizuje chovu zvěře včetně zajištění klidu a zajištění bezpečnosti. Běžně se zde loví, tedy střílí, nebo zde hrozí i napadení zvěří. Z tohoto důvodu je zde přístup do obory omezen. Proč není obora vyznačena v turistických mapách, to opravdu nevíme. Na to by měl asi odpovědět Klub českých turistů,“ vysvětlil Vítězslav Závodný z Lesní správy Město Albrechtice, která spadá pod Lesy ČR.

Klub českých turistů také neví přesně

Obrátili jsme se tedy se stejným dotazem na Klub českých turistů (KČT), ale ani tam nevědí přesně, proč obora není v mapách. „Jakožto značkař turistických tras v okrese Bruntál rovněž přispívám k zakreslování informací do turistických map. My značkaři ale zapracováváme pouze turistické trasy, informační místa, kilometrové vzdálenosti tras, naučné stezky, odbočky k hradům a podobně.

Svými podklady do map přispívají i jiné subjekty jako například Kartografie, která by měla aktualizovat například hranice CHKO, lesní obory, nové průběhy silnic a dálnic, mosty přes řeky, vysílače na kopcích nebo novou výstavbu v obcích,“ uvedl Miroslav Karas ze značkařského obvodu KČT Bruntál.

Sám přiznává, že i jako domorodec, který často pracuje s mapami a chodí krajinou, zatím nezná přesné hranice obory Víno. „Proč vydavatel nezakreslil do map hranice lesní obory Víno nebo proč hranice obory do mapy nedodala Kartografie, je potřeba si zjistit přímo u vydavatele,“ dodal Karas. Obrátili jsme se tedy se stejným dotazem na vydavatele turistických map Osoblažska, na firmu Trasa.

Záhadné hranice obory jsou předmětem diskusí

„Děkuji Deníku za upozornění na chybějící oboru Víno v naší mapě. Vaši připomínku jsme si ověřili, a ukázalo se, že je opodstatněná. V příštím vydání naší mapy číslo 58, která zahrnuje Osoblažsko, bude již obora Víno vyznačena. I přestože uživatele našich map vyzýváme, aby svoje připomínky k mapám zasílali na naši adresu, jste první, kdo na chybějící hranice zmíněné obory upozornil.

V našich mapách jsou ale zakresleny doporučené turistické trasy, takže si nemyslím, že by si turisté v tomto regionu nemohli plánovat výlety a měli důvod bloudit,“ odpověděl jménem společnosti Josef Nosek.

Obora Víno se záhadnými hranicemi a neprostupná území obecně jsou námětem k diskusím v rámci KČT. „Jeden z důležitých bodů programu KČT je udržet právo volného vstupu do přírody. Naším úkolem je sledování a polemika se všemi opatřeními, které vedou v zájmu ochrany přírody, bezpečnosti nebo neúměrným vlastnickým nárokům k omezení svobodného vstupu do přírody a krajiny. Ledaskde v Evropě je to už velký problém a my nechceme, aby se Česká republika vydala touto cestou.

Samozřejmě nebudeme žádat přístup na střelnice, ale obecně si hlídáme, zda soukromé pozemky a plochy se zákazem vstupu z jakýchkoliv důvodů nejsou nepřístupné bezdůvodně a zda tato omezení nejdou nad rozumnou míru. Určitě se budeme tímto tématem zabývat na evropském srazu turistů – MiniEuroRandu v Krnově a Jeseníkách od 7. do 10. října,“ dodal Jan Sládek z KČT, podle kterého bude tématem MiniEuroRanda také stanovisko turistů k návrhu na zřízení Národního parku Jeseníky.