Obyvatelé Sídliště pod Cvilínem v Krnově mohou pozorovat, jak na Opavské ulice každým dnem přibývají další metry nové cyklostezky. Tato první vlaštovka ze vznikající sítě krnovských cyklostezek začíná u Řempa, a ještě letos se protáhne až do centra ke Kauflandu. Dnes už hotová zámková dlažba s obrubníky dosahuje od Řempa téměř až ke křižovatce u Družby. Připravená trasa cyklostezky se táhne zeleným pásem v podobě odkopaných drnů a dosahuje až ke Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání na ulici 9. května.

Občané už dnes mohou sledovat, jak elegantně projektanti vyřešili nájezdy do křižovatek nebo křivky kolem parkoviště před Hruškou. „Celá cyklostezka bude převážně ze zámkové dlažby, ale částečně využijeme také stávajících povrchů. Společně s druhou etapou, která povede od ulice 9. května ke Kauflandu, by měla být hotová do podzimu,“ řekl vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově Georgios Bazakas.

Aby bylo možné vést cyklostezku v poměrně sevřené uliční zástavbě, dojde brzy také k přemístění autobusové zastávky na Opavské ulici asi o 150 metrů. Parkovací záliv pro autobus vznikne v zelené ploše naproti Kauflandu. „Další změnu zaznamenají řidiči, kteří zajíždí na parkoviště u prodejny Hruška. Jednosměrka se obrátí, takže na parkoviště budou vjíždět z opačné strany. V těchto místech se totiž cyklostezka rozdělí na dva pruhy a cyklisté jedoucí z centra města využijí jednosměrku společně s auty,“ vysvětlil Georgios Bazakas.

Akce Cyklostezky městem Krnov

Cyklostezka na Opavské ulici je součástí rozsáhlé investiční akce Cyklostezky městem Krnov vhodnotě přes deset milionů korun, kterou devadesátiprocentní dotací podpořil Regionální operační program (ROP) Moravskoslezsko. Celková délka nových městských cyklostezek dosáhne 3,1 kilometru a oddělí cyklisty od frekventovaných silnic.

Kromě cyklostezky na Opavské ulici se jedná o další cyklostezky vedené po ulicích Revoluční a Bruntálská a cyklostezku na ulici Albrechtická, která vede od evangelického kostela po železniční most. Dokončení celé akce je plánováno na červen roku 2011. Kromě vnitřních cyklostezek by se na území Krnova měla začít letos budovat také cyklotrasa Slezská magistrála, která povede z Krnova přes Úvalno, Brumovice, Holasovice a Opavu do Velkých Hoštic.

Město Krnov plánuje také vylepšení cyklotrasy č. 55 v úseku Krnov – Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy, protože se konečně podařilo vyřešit vleklé problémy s pozemky mezi Chomýží a Krásnými Loučkami. „Po letech dohadování se letos konečně podařilo pro cyklotrasu zajistit veškeré potřebné pozemky. Některé výkupem, jiné formou smluv o věcném břemeni.

V současnosti se na cyklotrasu zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. V závěru roku bychom se s projektem na její výstavbu chtěli ucházet o evropské peníze opět v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko,“ uvedl krnovský místostarosta Bedřich Marek.