Určená je lidem, kteří si v důsledku vládních opatření proti šíření korovaviru nemohou pro svůj věk, zdravotní stav nebo sociální situaci zajistit pomoc vlastními silami nebo prostřednictvím příbuzných či blízkých osob.

POTRAVINY, LÉKY, DOPROVOD I RADY

Na lince, která funguje od 18. března, mohou lidé požádat o zajištění nákupu základních potravin a hygienických prostředků, vyzvednutí léků nebo i doprovod k lékaři.

Pokud člověk v nouzi vytočí čísla 732 782 366 nebo 733 254 053, dovolá se pracovníkům odboru sociálního. „Denně vyřídíme mnoho telefonátů a e-mailových žádostí, z nichž ale nákupů a dalších služeb, jako například poskytnutí potravinových balíčků, je jen v řádu jednotek,“ uvedl vedoucí krnovského sociálního odboru František Fojtík.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I PSYCHICKÁ OPORA

Zbytek telefonátů se týká spíše sociálního poradenství a psychologické podpory. „Lidé se často potřebují pouze ujistit v tom, co mají dělat. Máme například kontakty na všechny doktory, kteří mají otevřené ordinace, umíme poradit, třeba jak vyzvednout léky na e-recept. Někteří osamělí senioři si ale potřebují třeba jen popovídat,“ doplnil František Fojtík.

JAK SE O LINCE POMOCI DOZVĚDĚT?

Přestože každá krnovská domácnost dostala do schránky hned na začátku koronavirové epidemie letáček informující o zprovoznění Linky pomoci, ne všichni potřební o ní skutečně vědí.

STRACH VYBÍRAT SCHRÁNKU

To vedoucí odboru sociálního potvrzuje: „Naši pracovníci si při návštěvách klientů v bytových domech všímají, že některé schránky jsou přeplněné. Je evidentní, že lidé mají strach vyjít ze svých bytů i na tak krátkou vzdálenost. Proto jsme v průběhu posledního březnového víkendu pro jistotu osobně obešli obyvatele všech dvě stě dvaceti dvou městských bytů v domech v pečovatelskou službou.“

SENIOŘI V SOCIÁLNÍ IZOLACI

Pracovníci během pochůzky nabídli lidem roušky a tam, kde to bylo nezbytné či žádoucí, s nimi při dodržení všech doporučovaných pravidel pro bezpečný kontakt pohovořili a ptali se, zda něco nepotřebují.

„Zpětná vazba byla neuvěřitelná ze dvou úhlů pohledu. Jednak nás překvapila obrovská vděčnost, s jakou nás lidé přivítali, a zároveň jsme si uvědomili, v jaké totální sociální izolaci jsou. To je sice momentálně žádoucí, nicméně fyzický kontakt, že někdo z městského úřadu, který se prokázal průkazkou, si s nimi promluvil, zeptal se, co potřebují, pro ně moc znamenalo. Většina odpovědí sice byla, že zatím nepotřebují nic, ale natrefili jsme i na jednotlivce, kteří se například báli vyjít ven a už neměli kredit v mobilu, což jim znemožnilo kontakt s okolím. Těm jsme samozřejmě pomohli,“ uzavřel František Fojtík.