Za první republiky a před jejím vznikem živilo obyvatele Malé Morávky a Karlova pod Pradědem především zpracování železných kovů, ale i výroba ručního papíru. Karlov měl tehdy tisíc obyvatel, Malá Morávka ještě o pět set víc. Dnes mají obě části obce dohromady sedm set padesát obyvatel.

„Tehdy nebyla elektřina, jako hlavní hnací element v provozech využívali vodu. Vodu posílali různě údolím z jednoho náhonu do druhého,“ řekl morávecký starosta Ondřej Holub. Turbíny a lopatková kola poháněly různé katry, buchary, mlýny na papír a když bylo potřeba, vyráběly elektřinu. Náhonů fungovalo ještě před sto lety v obci devatenáct. Po druhé světové válce a odsunu sudetských Němců náhony zchátraly nebo je zlikvidovali komunisté a vojáci.

„Plno turbín nechali ve sklepích a výrobnách, strhli nad nimi budovu a zavezli odpadem. Část náhonů se podařilo v terénech zachovat dodnes, jsou zde i půdorysy tehdy stržených staveb,“ pokračoval starosta Holub. Spolu s historikem Igorem Hornišerem se rozhodli, že místním i přespolním připomenou, že obec historicky nebyla pouze turistickou, jako je dnes. Rozhodli se pro výstavbu stezky po stopách historie zpracování železných rud a výroby papíru.

Turistické zastavení U Turbíny najdou místní i turisté na křižovatce proti hospodě Na Rychtě ve směru do Karlova. Zhlédnout tam mohou turbíny Haag a Jonval z Müllerova brusu na dřevo, zvaného Rote Papierfabrik. Turbínu museli nejprve vykopat ze země zpod bývalé papírny zhruba sto metrů od zastavení U Turbíny. První vydání Babičky Boženy Němcové vyšlo právě na weissovském ručním papíru.

Některé náhony nebylo možné obnovit

Některé náhony nebylo ani za pomoci různé dokumentace, dochovaných materiálů, archivů a vzpomínek možno obnovit. Patnáct zastavení se obnovit podařilo, jednotlivá stanoviště jsou uvedena na mapách s popisky na turistickém zastavení U Turbíny. O znovuobnovení patnácti z historických devatenácti zastavení u náhonů v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem se zasadila tamní obec, realizátory byla firma Marie Kuběnová – ARBY Bruntál.

„Máme za sebou letos realizaci naučných stezek na Annaberk a v Malé Morávce. Podklady se hledaly pro jednotlivá zastavení velmi složitě,“ prozradila majitelka firmy Marie Kuběnová. Uvažuje do budoucna ve spolupráci s obcí o vytvoření naučné stezky kolem moráveckých a karlovských štol. Plánují zároveň výrobu děl a dělových koulí. Tuto výrobu již dnes také málokdo zná.

Podklady pro tvorbu turistických zastavení poskytnul Igor Hornišer ze Soukromého muzea Kapličkový vrch v Malé Morávce. „Další exponáty z historie obce je možné zhlédnout v Schindlerově stodole,“ vyzval k návštěvě Hornišer.

Z technické stezky se radoval při otevření i Ladislav Velebný, poslanec Parlamentu ČR a starosta sousední Dolní Moravice. V jeho obci vytvořili naučnou stezku v okolí Hamříkovy stáje. „Uvažujeme o vybudování stezky vedoucí podél čtrnácti památných stromů a tím chceme upozornit na dolnomoravické přírodní zajímavosti. Projekt naučné stezky okolo památných stromů máme s Malou Morávkou společný,“ konkretizoval Velebný.