Dalším krokem bylo to, že nový starosta Tomáš hradil zveřejnil svůj pracovní kalendář. „Důvody jsou nejen praktické. Vedle snadnější organizace schůzek uvnitř městského úřadu je to i krok k vyšší transparentnosti a snad i zapojení místních občanů do veřejného dění,“ komentoval Hradil tuto novinku.

V kalendáři si kdokoliv může dohledat záznamy o schůzkách, služebních cestách a tématech jednání zpětně od 19. listopadu, kdy byl Hradil zvolen starostou.

„Samozřejmě vedle kalendáře absolvuji i řadu improvizovaných setkání, která v kalendáři neobjevíte,“ upozornil občany Tomáš Hradil.