V České republice v uplynulých sto letech skauting vzdoroval totalitním režimům, které se snažily toto hnutí zakázat. Skautská výchova k vlastnostem jako je čestnost, poctivost a odvaha bránit se násilí způsobila, že třikrát byl český skauting totalitními režimy zrušen a třikrát přežíval v ilegalitě. Toto uplynulé století skautský oddíl Krnovská Trojka připomenul v knihovně výstavou, kterou završil slavnostní večer pro přátele i rodiče skautů.

„V knihovně se nás sešlo asi padesát. Zhlédli jsme videa z historie skautského hnutí, představeny byly skautské osobnosti, které významně ovlivnily život jiných lidí, a posunuly pokrok dopředu. Také jsme představili naše nejlepší akce, přiblížili atmosféru, která na takových akcích panuje,“ představila slavnostní večer Duška Cestrová z Krnovské trojky. Skauti také zpívali, hráli divadlo z české historie a do jejich soutěží se zapojili všichni včetně rodičů i přátel.

A co očekávají od skautingu rodiče pro své dítě? „Samostatnost, umění přežít, zodpovědnost, životní zkušenosti, orientovat se v přírodě, poslušnost, odbornost, poctivost, naučit se spolupráci a sounáležitosti, prožít si zážitky spojené s tábořením a hrami v kolektivu, všestrannost, umět si poradit v různých situacích, nové kamarády, disciplínu, fyzickou připravenost, úctu k starším a přírodě, rozdělat oheň bez sirek, všestrannost, vše co umí Chuck Norris, samostatnost k řešení problémů,“ říká jeden ze vzkazů od rodičů a přátel oddílu.

Skauti se nebojí pohybu ani práce

Skautský život je rozmanitý. Na podzim členové Krnovské trojky s dalšími mezinárodními týmy brázdili 24 hodin železniční síť celé republiky, cválali na koni, a pak si osedlali i kolo na své cyklovýpravě na Jižní Moravu. Kromě sportovních a cestovatelských zážitků také dokázali, že se nebojí ani práce. Spolu s dalšími nadšenci se pokusili pokořit světový rekord v sázení stromů, když sadili buky u Hajnických rybníků.

„Máme klubovnu a za tu je potřeba zaplatit. Zejména energie jsou hodně drahé, avšak teplo samozřejmě na svých pravidelných schůzkách potřebujeme. A než bychom zvyšovali poplatky a tahali z rodičů další peníze, domluvili jsme se, že si část nájmu odpracujeme,“ popsala další pracovní akci Duška Cestrová.

Protože technické služby neměly pro všechny skautské brigádníky dostatek nářadí, přinesli si vlastní hrábě, lopaty, košťata a dokonce i plachtu na odnos listí. „Včetně rodičů se nás sešlo čtyřiadvacet. Ta plachta se nakonec velmi hodila. Kontejner byl postaven dost nešťastně. Kdyby ho byly Technické služby postavily u přední části sokolovny, asi bychom naplnili hned dva. I tak už byl hned plný a bylo potřeba listí neustále pěchovat,“ dodala Cestrová.

Brzy dorazila další skupina skautů i s rodiči, takže celkem se do práce zapojilo na 37 lidí. „Velmi si cením, že přišli i rodiče, aby společně s dětmi pracovali. Ve skautském hnutí je totiž jedna výchovná zásada, že učíme vzorem. Jestliže chceme, aby děti dodržovaly zákon, musíme ho dodržovat sami. Chcemeli, aby byly pracovité, pracujeme s nimi. Většina rodičů to tak pochopila, svoje koníčky odložila a do práce se tedy zapojila,“ zhodnotila akci Duška Cestrová.