„Je to zvláště citlivé, plaché zvíře," konstatoval v oblíbeném filmu Za trnkovým keřem herec Josef Kemr, když ukazoval chlapci v podání Tomáše Holého podivuhodné stvoření, které vypadalo jako zajíc zkřížený se srncem. Toto zvláštní zvíře označil Josef Kemr ve filmu z roku 1980 za pivoně obecného.

„Hrozný, co? Ale jo, je to hrozný," komentoval Kemr vzhled pivoně.

Pivoň na půdě parlamentu

Výskytem pivoně v naší přírodě se zabývají nejen Za trnkovým keřem, ale také na parlamentní půdě. Odborníkem na téma pivoňů je například poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM).

„Já jsem z regionu, kde budeme dostavovat rychlostní D11. Kolega mi řekl, že u nás je lokalita, kde je zvláštní plaché a ohrožené zvíře, pivoň obecný podkrkonošský, a že ho asi také budeme muset monitorovat. Já jsem zjistil, že takové zvíře neexistuje, ale on říkal, že to nevadí, že za dva mega vám tu studii určitě udělá," uvedl Ondráček v interpelaci na ministra Ťoka.

Holčovické muzeum

Plachého pivoně obecného ve volné přírodě nejspíš nespatříte, ale zájemci si jeden vycpaný exemplář mohou zblízka prohlédnout při návštěvě Afrického muzea v Holčovicích Jelení.