Znaky se někde nacházejí uprostřed jízdních pruhů, jinde jsou situovány při okrajích vozovky. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i další správci komunikací řidiče uklidňují. Čtverce nejsou dílem UFO ani sprejerů. Někoho by snad mohlo napadnout přirovnání s jistým neslušným znakem. I to je špatně.

Značka při vstupu do Bělského lesa, která tamní radnici dělá více starosti než užitku.
Kuriozita z Ostravy aneb Příběh značky, kvůli které pěší kopou do aut

Vysvětlení poskytl Miroslav Mazal z ŘSD s tím, že stejné znaky se již dříve objevily na jiných místech České republiky. Nyní jsou i v Moravskoslezském kraji. Vše souvisí se zákonem o zeměměřictví, na jehož základě je na území celé České republiky pořizována Digitální technická mapa krajů. Ta bude závazným a významným podkladem pro digitální stavební řád.

„Jednou z metod pořizování velmi přesných geodetických dat je letecká stereofotogrametrie a pořizování mračen bodů stereofotogrametrií pomocí specializovaných geodetických vozidel. Obě tyto metody vyžadují přesné a dobře signalizované vlícovací body, které jsou polohově určené s velmi vysokou přesností,“ řekl Mazal s tím, že těmito body jsou výše zmíněné obrazce.

Strážnice v Bulharské ulici v Ostravě-Porubě rozdávaly pokuty, 10. května 2023.
VIDEO: Pozor, čištění Ostravy je v plném proudu. Parkovací pokuty jen lítají

„Jedná se o jeden z typů geodetických bodů, které tvoří ucelené bodové pole nutné pro pořízení státem nařízeného mapového díla, tzv. vlícovací měřické body,“ doplnil Mazal, podle kterého by body na silnicích ve správě ŘSD měly být umisťovány pokud možno do krajnic, aby nedošlo k záměně, ale zároveň aby byly dobře viditelné a vyhodnotitelné. „Jsou to body dočasné, určené právě pro toto plošné mapování,“ uzavřel Mazal.