Flemmichova vila se ve středu zaplnila panely a exponáty, které představují významné české vědce, projekty studentů vysoké školy báňské i dětské a studentské práce inspirované vědou či žánrem sci-fi. Průvodci jsou připraveni podle věku návštěvníků představit tu část, která bude pro ně nejzajímavější a připravit jim odpovídající zábavný program.

Cílem této akce je dokázat, že věda není jen pro vědce, ale dokáže zaujmout i širokou veřejnost. A třeba také dát školákům podnět zamyšlení, zda by se jednou nechtěli stát vědci.

Výstava Svět vědy je jednou z aktivit Vysoké školy báňské v Ostravě, která se takto snaží prezentovat, co vše zajímavého a důležitého se už zrodilo v tamních laboratořích a v hlavách výzkumníků.

„Vybírali jsme opravdu především témata, které by mohly širokou veřejnost zaujmout a pobavit. Ta se o oblast vědy obecně příliš nezajímá a považuje ji často mylně za cosi upjatého a nudného. Výstava chce ale ukázat, že tomu tak není a předvést také spousty věcí, které do běžné praxe a našich životů přinesla právě věda," představila koncepci Jarmila Černá z oddělení Popularizace vědy a výzkumu Vysoké školy báňské v Ostravě.

Křižík v Krnově chybí

Protože výstava je putovní, bohužel se na ní návštěvníci dozvědí jen obecně o vynálezech Františka Křižíka, ale chybí zde například známý příběh, jak se Křižík dostal do Krnova, kde v Krnově bydlel a na čem zde pracoval, nebo jak v tomto období prožíval životní lásku.

Protože program ve Flemmichově vile je připraven pro skupiny do 25 návštěvníků, krnovské školy a větší skupiny se mohou přihlásit předem. Program obsahuje komentovanou prohlídku výstavou s interaktivními prvky, pomocí níž se žáci seznámí s konkrétními vynálezy a technickými vymoženostmi.

Prohlídka je členěná na tematické celky. „V jednom jsou zajímavosti ze života vědců, kteří svými objevy ovlivnili svět, druhý obsahuje výstupy vědy a výzkumu i interaktivní exponáty a třetí jsou práce žáků a studentů na téma Svět vědy. Věřím, že pro studenty a žáky bude vítaným obohacením výuky a přiblíží svět vědy i široké veřejnosti," řekla Ivana Zajícová.

První světová válka

Souběžně probíhá ve Flemmichově vila výstava historických obrazů a fotografií s tematikou Krnova a také připomínka letošního smutného výročí.

Přesně před sto lety v roce 1914 vypukla první světová válka.

„Jsou zde kromě vyznamenání nebo vojenských přileb vystaveny také pozoruhodné autentické snímky zachycující každodenní život československých legií v Rusku na Sibiři, které se nám podařilo získat z pozůstalosti krnovského občana Františka Strouhla," doplnila Ivana Zajícová.