Světce sv. Martina znají současníci většinou už jen podle lidových pranostik. Vědí, že Martin přijíždí na bílém koni a že na svatého Martina kouřívá se z komína, ale dříve se k tomuto svátku vázala řada dalších zvyků a tradic. Loni poprvé Buhušov uspořádal Martinské hody a krnovská římsko-katolická farnost se zase rozhodla pořádat Svatomartinské slavnosti, aby veřejnosti připomenula podstatu legendy o tomto světci.

Různé svatomartinské tradice jsou známé z jiných měst, ale do Krnova přichází teprve podruhé. Vše začne tím, že jezdec na koni ve stylizovaném kostýmu představující Martina přijede do Krnova, kde ho čeká přivítání. Pochopitelně přijede na bílém koni a zastaví se před farním kostelem sv. Martina. Potom se průvod v čele se sv. Martinem vydá k radnici, kde už bude vyhlížet starostka města Renata Ramazanová.

„Paní starostka osloví svatého Martina a předá mu klíče od městských bran. Tím symbolicky vyjádří přání, aby soucit s potřebnými a solidarita s nemocnými měly do našeho města vždy otevřené dveře. Svatomartinská legenda vypráví o tom, jak tvrdý voják s milosrdným srdcem obdaruje svým pláštěm chudého žebráka a od toho se odvíjí různé lidové zvyky. Oživením svatomartinské tradice v Krnově chceme připomínat, že sv. Martin, jemuž je zasvěcen farní kostel, byl plný soucitu s hladovými a nemocnými. Pro křesťany i ateisty může být tato martinská symbolika vyjádřením solidarity našeho města s potřebnými. Na druhé svatomartinské slavnosti v Krnově jsou zváni všichni občané a hlavně děti z našeho města,“ říká Ludmila Čajanová z místní organizace KDU-ČSL, která slavnost připravuje společně s farností.