Příjezd světce s průvodem se uskuteční v 11.15 hodin. Příjezdu bude předcházet poutní mše, na které zazní Marlenmesse rakouského skladatele Alfreda Bamera, kterou představí Krnovské hudební sdružení pod vedením Václava Mičky a za doprovodu žesťového kvarteta. Poutní mše začne v 10 hodin.

„Po mši přijede svatý Martin, a tentokrát se společně s ním nepřesuneme před radnici, jak bývalo zvykem, ale zůstaneme na místě. Majitelé stáje mají totiž obavy, aby kvůli stísněnému prostoru před radnicí nedošlo k nějakému nepředvídatelnému zranění. O známý příběh o svatém Martinovi, římském vojákovi, který ze soucitu daroval chudákovi polovinu svého pláště, ale účastníci nepřijdou, odehraje se na širokém prostranství před farním kostelem," řekla za pořadatele z KDU-ČSL Lidmila Čajanová a dodala:

„Pro přítomné budou připraveny perníčky a pod levou věží, na dobře viditelném prostoru, vystoupí účinkující, kteří formou dialogu uvedou diváky do historické reality doby, kdy žil svatý Martin, což byl čas, kdy soucit s chudými a nemocnými byl pokládán za slabost, a jen ti ‚divní lidé', co si říkali křesťané, k němu byli ochotni."

Svatý Martin z Tours neboli Martinus, který se narodil roku 316, byl římským vojákem, poustevníkem a biskupem. Stal se jedním z nejznámějších svatých a patří mezi první nemučedníky, které církev označila za svaté. Založil první kláštery ve Francii a svou misijní činností horlivě potíral pohanství a obracel lidi na křesťanství. Podílel se tak na spoluvytváření duchovních základů Evropy.

Karolína Peřinová