„Poutní mše bude ve farním kostele zahájena v 10 hodin. Hudební doprovod obstará chrámový sbor s orchestrem pod vedením Václava Mičky. Tentokrát zazní Missa brevis od Zdeňka Fibicha. Po ukončení mše bude přivítán římský voják – sv. Martin na koni – v prostoru před kostelem,“ uvedla za organizátory Ludmila Čajanová.

„Návštěvníci se mohou těšit také na lahodné poutní perníčky, horký čaj a na skleničku svatomartinského vína,“ dodala. Po slavnosti bude pro veřejnost otevřena věž kostela.