Svatomartinskou bohoslužbu v Krnově 14. listopadu bude sloužit jako hlavní celebrant Doc. ThDr. Ludvík Dřímal, který přednáší na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v Olomouci.

Nedělní martinská mše začíná v krnovském farním kostele sv. Martina v 10 hodin. "Sv. Martin na bílém koni sice tentokrát nepřijede, ale pro účastníky bude připravena alespoň sladká náhrada – tradiční perníčky upečené místními dobrovolnicemi. Martinskou husu si ale bude muset upéci každý doma sám," konstatovala za organizátory svatomartinské bohoslužby Ludmila Čajanová.

Poutníky ovšem v Krnově čeká nevšední hudební zážitek: Missa Cum cantu populi pro smíšený sbor, zpěv lidu a varhany. Skladatel Jiří Laburda, který letos oslavil své 90. narozeniny, zkomponoval tuto mši v roce 1992 pro Svatojakubský sbor v Praze. Na přání Hudebního sdružení Krnov, vedeného Václavem Mičkou, dopsal autor orchestrální party a tak se v této úpravě konala Světová premiéra právě na svátek sv. Martina v roce 1995 v krnovském chrámu.

Hned v následujícím roce vyšla skladba tiskem u nakladatelství Wolfgang G. Haas v Kolíně. Kromě mnoha provedení v Krnově a okolí, zazněla tato mše v podání krnovského chrámového sboru také na osmi místech v Německu a Rakousku (Offingen, Breitbrunn, Landsberg, Augsburg, Herrsching, Starnberg, Herrnbaumgarten, Eibesthal).

Jiří Laburda působil jako pedagog na Karlově univerzitě v Praze a na Pražské konzervatoři. Pro krnovský sbor napsal, nebo věnoval několik skladeb. V roce 2008, ke stému výročí trvání Krnovského chrámového sboru (Kirchenmusikverein Jägerndorf), se stal jeho čestným členem. Na hudební pouť jsou srdečně zváni všichni, nejen věřící.

Historický Martin pocházející z římské provincie Pannonie (dnešní Maďarsko) a je spojován s několika sympatickými příběhy. Ten nejznámější o žebrákovi a rozpůleném plášti si v předchozích letech Krnované připomínali ochotnickou scénkou právě před chrámem sv. Martina.O popularitě tohoto světce svědčí také to, že byla založena „Svatomartinská cesta“ od Itálie. Vede také přes Maďarsko až do Francie – města Tours, kde sv. Martin působil jako biskup a je tam pohřben. Součástí této cesty je svatomartinský kostel v Blansku na jižní Moravě.

Martin byl sice původní profesí voják, ale jakmile na sebe úřad biskupa, plně se mu věnoval. Budoval křesťanské chrámy, nabádal držitele moci k mírnosti a spravedlnosti. Byl proti mučení a trestu smrti.

"Uzdravoval nemocné a dokonce prý vzkřísil mrtvého. Bojoval proti rozmařilosti bohatých a utlačování chudých, ducha chudoby žádal pak zejména od služebníků církve," připomenula Ludmila Čajanová.