Co je to vlastně svátost pomazání nemocných, kterou katolík přijímá jen jednou za život? Jde o jednu ze sedmi svátostí, která se dříve prezentovala jako „poslední pomazání“.

Dnes už není vyhrazena jen umírajícím v bezprostředním ohrožení života. Tato svátost připravuje věřícího člověka, aby dokázal křesťansky snášet utrpení a bezmoc, a uspořádal si hodnoty, až nemoc jednou přijde. Mnozí katolíci přijímají svátost nemocných preventivně například před běžným operačním zákrokem nebo vzhledem k pokročilému věku.

V krnovském kostele sv. Martina je v kropenkách místo svěcené vody dezinfekce rukou.
Svěcená voda? Ne, dezinfekce. Kostely v regionu se mění a jdou s dobou

Smuteční oznámení

Pavel Zachrla v kostele v Holčovicích předstoupil před farníky se smutečním oznámením praktické lékařky MUDr. Hany Jelínkové z Města Albrechtic. Měla pacienty po celém Osoblažsku. „Paní doktorka v nemocnici podlehla covidu. Pán Bůh si ji vzal k sobě. Když máte stejnou lékařku celých 27 let, poznáte ji trochu i v osobním životě. Pak vám odchází nejen lékař, ale také někdo blízký. Odchází člověk, který tu žil s námi. Byl tu pro svou rodinu a současně směřoval k nemocným. Proto dnes, když budeme přijímat svátost nemocných, mysleme na hlavně naše lékaře. Jejich posláním je být nablízku těm, kteří trpí v nemoci,“ zahájil Zachrla obřad pomazání nemocných.

Farníci v Holčovicích přijali svátost pomazání nemocných. Dříve se jí říkalo poslední pomazání. Následovalo svěcení svíček hromniček.Farníci v Holčovicích přijali svátost pomazání nemocných. Dříve se jí říkalo poslední pomazání. Následovalo svěcení svíček hromniček.Zdroj: Deník / František Kuba

Modlitba za vakcínu

„Tento olej byl posvěcen biskupy Ostravsko - opavské diecéze, abychom my kněží ho mohli používat. Posvětili ho, aby nám pomáhal překonávat těžké chvíle,“ představil Zachrla posvátný olej a pomodlil se, aby pomazání nemocným ulevilo v bolestech a dodávalo jim sílu. Samotný obřad pomazání nemocných probíhá tak, že kněz během modlitby vkládá na farníky ruce a maže je olejem na čele i na dlani.

Zachrla se pomodlil také za vědecké týmy, které hledají vakcíny proti novým mutacím covidu, aby je Bůh inspiroval při této službě lidstvu. Vzhledem k tomu, že nedávno jsme v liturgickém kalendáři měli Hromnice, nezapomněl na závěr bohoslužby ani na tradici svěcení svící, takzvaných hromniček.

Kněz Marian Nowak hovořil polsky i česky. Působil na Osoblažsku v letech 1995 až 2013.Zesnul 1. února 2021.
Zemřel oblíbený kněz Marian Nowak, na Osoblažsku sloužil česko-polské mše

Biskupové na den nemocných

U příležitosti 29. světového dne nemocných, který připadl na 11. února, se také biskupové obrátili na farníky se stejným tématem. „Bude to už rok, co i do naší země vstoupila předtím neznámá nemoc Covid-19. Kromě ohrožení zdraví a života obrovského množství lidí přinesla také bohužel izolaci mnoha z vás od lidí, kteří jsou pro vás důležití a se kterými máte vztah,“ stojí v poselství českých a moravských biskupů ke světovému dni nemocných.