„Příběh o svatém Martinovi, římském vojákovi, který ze soucitu daroval chudákovi plášť, se odehraje na širokém prostranství před farním kostelem. Účinkující formou dialogu uvedou diváky do 4. století, do doby, v níž svatý Martin žil," uvedla jedna z organizátorek Ludmila Čajanová.

Představení připravuje již po několik let farnost svatého Martina v Krnově ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL a tato tradice je u Krnovanů velmi oblíbená.

Poutní perníčky 
a svatomartinské víno

Poutní mše bude zahájena v kostele svatého Martina v deset hodin. Slavnostní ráz mši dodá Mozartova Misse in D v podání Krnovského chrámového sboru s orchestrem. „Přibližně ve čtvrt na dvanáct pak přijede na bílém koni ke kostelu sv. Martin, jemuž je dominanta krnovského centra zasvěcena. Po slavnosti bude navíc pro veřejnost otevřena kostelní věž," pozvala hosty organizátorka.

„Návštěvníci se mohou těšit také na lahodné poutní perníčky, a pokud vítr nepřevrátí stánek s demižonem vína, jako tomu bylo loni, tak i na skleničku svatomartinského vína," dodala s úsměvem Ludmila Čajanová.

Svatý Martin je jedním z nejznámějších světců. Narodil se v roce 316 v římské provincii Panonie. Jako voják pomáhal bližním, kteří trpěli nouzí, po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a založil nejstarší klášter. Svatý Martin se tak zapsal do dějin církve jako nositel míru a ohleduplné a laskavé pomoci bližním.