Krnov ocenil kantory, jenž inspirují kolegy

Den učitelů je výzva, abychom zavzpomínali, jak náš život ovlivnilo úsilí kantorů. Mnohé děti poděkují svým učitelům třeba kytičkou, ale také pro instituce je to vhodná příležitost ocenit záslužnou práci ve školství.

V Krnově takto bylo letos oceněno třináct pedagogů z mateřských, základních, středních i uměleckých škol. Mnozí z oceněných působili i mimo Krnov.
Také krnovský místostarosta Michal Brunclík, který ocenění předával, je původní profesí pedagog.

„Tato stále ještě novodobá tradice si našla své pevné místo v březnovém kalendáři městských akcí. V březnovém proto, že v České republice je Den učitelů úzce spjat s osobou Jana Amose Komenského a s dnem jeho narození 28. března. Říkává se, že průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje a ten nejlepší inspiruje. A to je ten důvod, proč se tady dnes setkáváme. Právě vy jste těmi inspirativními pedagogy,“ přivítal Brunclík vyznamenané pedagogické pracovníky v obřadní síni radnice.

Kulturním programem pedagogům poděkovaly děti z mateřské školy na náměstí Míru, pěvecký sbor Smetanovy notičky ze Základní školy Smetanův okruh a mladí muzikanti ze Základní umělecké školy Krnov.

Fotogalerie: Ocenění pedagogů - Krnov

Vladimíra Rybářováje mezi nejlepšími v kraji

Mezi jednadvaceti pedagogy, kteří byli letos u příležitosti Dne učitelů oceněni jako nejlepší pedagogové v kraji, je i zástupkyně našeho okresu.

Vladimíra Rybářová ze Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál. Slavnostní předávání proběhlo ve středu 28. března v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Vladimíra Rybářová byla oceněna za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Na bruntálské střední průmyslové škole a Obchodní akademii pracuje jako učitelka odborných předmětů.

Vyučuje stavbu a provoz strojů, mechaniku, strojní součásti a spoje a vede seminář stavba a provoz strojů.

Bruntálský Amos pro Evu Nedomlelovou

U příležitosti Dne učitelů oceňuje město Bruntál vybrané pedagogy. Titul Bruntálský Amos se uděluje jednou za dva roky.

Jako poděkování za náročnou pedagogickou práci město také pro učitele pořádá slavnostní divadelní představení, letos pedagogům ve středu 28. března zahrálo Slezské divadlo Opava komedii E. Albeeho s názvem Všechno je v zahradě.

V loňském roce si Bruntálského Amose převzalo šest pedagogů, tento rok se tato cena předávat neměla, ale nakonec bylo mimořádně uděleno jedno ocenění.

Cena Bruntálský Amos v letošním roce náleží ředitelce Střední odborné školy Bruntál Evě Nedomlelové.

Dlouholetou pedagožku a ředitelku školy ocenila rada města Bruntálu v souvislosti s jejím chystaným odchodem do důchodu. Eva Nedomlelová pracovala celý život ve školství, vyučovala na několika základních školách, později se stala zástupkyní ředitele na Středním odborném učilišti v Dukelské ulici v Bruntále, od roku 1998 na této škole působí až dosud ve funkci ředitelky.

Střední odborné učiliště, později Střední škola služeb Bruntál se sloučilo s učilištěm v Krnovské ulici a přejmenovalo na Střední odbornou školu Bruntál.