Typickým případem byl požár, který se odehrál v okrese vloni. Hasiči ze stanice Bruntál vyjížděli první májovou sobotu v 18.10 hodin k přístavku rodinného domu ve Vrbně pod Pradědem, místní části Mnichov. Na tom se vzňala střecha. „Na místo přijela jako první místní dobrovolná jednotka, která zjistila, že hořela střešní lepenka a požár je již uhašen,“ uvedl profesionální bruntálský záchranář Miroslav Vaněk a dodal: „Pracovník, který opravu prováděl, sice požár uhasil, ale přesto mu byla udělena bloková pokuta.“ Vyšetřovatel zjistil, že požár vnikl vznícením polystyrénu při kladení střešní lepenky.

Díky včasnému zpozorování neradostné události dosáhla škoda pouze tří tisíc korun. Uchránit se podařilo hodnoty za milion a půl korun. Také další případ mohl skončit katastroficky. „Stalo se například, že majitel rodinného domu byl přesvědčen, že izolační materiál pod jeho střechou je nehořlavý a takto informoval zaměstnance firmy, která na jeho domě prováděla opravu střešní krytiny. Až vzniklý požár a zničená střecha jej přesvědčili o tom, že izolace hořlavá byla,“ řekl Deníku vedoucí oddělení prevence Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál Jiří Kárník.

Při pracích s otevřeným ohněm, zejména při svařování a pálení, musí být přítomna další osoba. Ta má za úkol sledovat, kam odletují žhavé částice. V případě potřeby může oheň uhasit ještě v jeho zárodku připravenými hasebními prostředky. „Při přerušení práce musí vždy alespoň jedna osoba místo práce střežit a po ukončení práce je povinnost místo práce a jeho okolí kontrolovat alespoň po dobu osmi hodin,“ upozornil Jiří Kárník.

To se vztahuje rovněž na práce při lepení izolační nebo jiné střešní krytiny otevřeným plamenem. Nebezpečí číhá i při pálení plamenem nebo elektrickým obloukem. „Svařovat lze kovy železné (například ocel), ale také neželezné (hliník a měď). Takzvaně svařovat lze však také plasty a lepenku,“ informoval Jiří Kárník. Při veškerých takových činnostech se vyskytují zdroje tepla, dostačující pro zapálení běžných hořlavin. „Ti, kdo práce provádějí, navíc až příliš často podceňují základní bezpečnostní opatření. Buď základní bezpečnostní opatření neznají nebo je nedodržují vědomě,“ posmutněl Jiří Kárník.

Zaměstnanci musí být dobře proškoleni, nutná je odborná kvalifikace. Kdo například svařuje, musí k tomu mít platný průkaz. Pokud někdo zákon poruší, hrozí mu až pětadvacetitisícová pokuta. „Základním bezpečnostním opařením je v případě práce s otevřeným ohněm odstranění všeho hořlavého materiálu, a to nejen v bezprostředním okolí prováděné práce, ale nejlépe v celém prostoru,“ sdělil Jiří Kárník.

Vyplatí se zkontrolovat místa, kam by jiskry či žhavé okuje mohly vniknout – třeba díry v podlahách či zdi. Plameny se mohou šířit i vedením tepla, trubkami vedoucími do jiných místností. „Pokud jsou prováděny práce s otevřeným ohněm v domě nebo v bytě za provozu, je nutná spolupráce majitele nebo nájemníka na bezpečnostních opatřeních. Lidem, kteří tyto práce provádějí, musí být poskytnuty správné informace o hořlavých materiálech v okolí prováděných prací,“ doplnil Jiří Kárník.