Po pečlivé přípravě a podpoře spolužáků a pedagogů a hlavně díky své vlastní iniciativě se jim podařilo vyhrát.

Letošní klání tříčlenných družstev studentů a jejich „pedagogických patronů“ se neslo v duchu hesla „Evropský parlament hrou“ a jeho cílem bylo přiblížit středoškolákům fungování této evropské instituce.

Od října 2009 do března 2010 virtuální europoslanci, kteří byli vytvoření soutěžícími, diskutovali, psali odborné komentáře, vytvářeli miniprojekty, hlasovali, přičemž každá jejich aktivita byla hodnocena. Vše, jako by se na chlup podobalo opravdovému politickému dění v hlavním sídle Evropské unie Bruselu, akorát s tím rozdílem, že vše se odehrávalo pouze v internetovém spojení.

„Celá hra vyplývala z reálného života a legislativy, a tak se objevila témata jako vytvoření mikroúvěrů pro znevýhodněné občany, zavádění bodyscannerů na letištích či řešení bankrotu Řecka,“ popisuje soutěž student Michal Rozehnal, spolutvůrce virtuálního europoslance Ing. Marka Wildera.
Na jednání v Bruselu

Nejaktivnější „poslanci“ byli odměněni a 11. až 15. dubna se osm družstev zúčastnilo studijní cesty do Bruselu. Ing. Marka Wildera zastupovali Petra Zavadilová, Michal Rozehnal, Jakub Skarabella a patronka Mgr. Zina Dvořáková.

Kromě návštěvy turistických zajímavostí v Gentu, Bruggách či Bruselu se mohli přímo posadit do jednací místnosti Evropského hospodářského a sociálního výboru a účastnit se zasedání o vstupu Černé Hory do EU či debatovat s paní europoslankyní Zuzanou Roithovou o fungování Evropského parlamentu.