Obecně prospěšná společnost Osvětová beseda přijede v úterý 20. října debatovat se studenty Střední odborné školy v Bruntále. Společnost přijede v rámci osvětového programu Romský (?) hlavolam.

Téma tohoto osvětového programu se zaměřuje na problematické soužití s romskou menšinou. Program podporuje Moravskoslezský kraj.

Osvětová beseda cílí na mladé

Společnost Osvětová beseda se s tímto programem zaměřuje hlavně na mladší občany. Ti mají většinou ještě hlavy otevřené a často velmi ochotně přemýšlejí o vlastních názorech, postojích a o situaci ve společnosti.

„Mladí lidé ještě nemají zakořeněné různé stereotypy, takže u nich nepřevládá černobílé vidění světa. Většinou v průběhu besedy sami docházejí k tomu, že všichni Romové nejsou stejní, stejně jako všichni bílí," řekla ředitelka Osvětové besedy Zuzana Labudová.

Mladiství podstatě konfliktu v soužití mezi Romy s majoritní populací většinou nerozumí, protože jim chybí dostatek objektivních informací. Proto se Osvětová beseda snaží mládeži vysvětlit, z čeho napětí mezi bílými a Romy vzniklo a jak je možné tuto situaci řešit.

Boj s předsudky

Během předchozích besed bylo studentům vysvětlováno, že vztahy mezi „bílými" a Romy jsou nedobré a propast mezi nimi se neustále zvětšuje. Zejména díky předsudkům nebo špatně nastavenému sociálnímu systému.

„Většina lidí u nás je přesvědčena, že Romové zneužívají sociální dávky. Je tedy potřeba zásadním způsobem změnit sociální systém. Například oblast vyplácení dávek na bydlení je skutečně zoufalá a umožňuje doslova tunelování státních peněz. Nutno podotknout, že v tomto případě ty peníze nejdou Romům, ale bílým „podnikatelům", kteří inkasují doplatky na bydlení," postěžovala si Zuzana Labudová.

Zákony a pravidla platí pro všechny

Studentům je nakonec doporučeno nesoudit nikoho předem a neřídit se předsudky. K tomu Zuzana Labudová ještě dodává: „Společně pak docházíme k tomu, že zákony a pravidla musejí platit pro všechny stejně a že všichni by také měli dostat stejnou příležitost se ve společnosti uplatnit.

Romové se tedy musejí přizpůsobit pravidlům a my bílí bychom jim v tom měli pomoci minimálně tím, že nebudeme nikoho soudit podle toho, jakého je etnika."

Martin Hon