Tak se úředně nazývají stromy a keře, které kromě své estetické funkce plní také funkci protihlukovou. Nádražní ulice patří v Bruntále k hlavním dopravním koridorům. Provoz se zde několikanásobně zvýšil po otevření hraničního přechodu Vysoká - Bartultovice

„Komunikace na ulici Nádražní je lemována panelovými bytovými domy, areálem nemocnice, budovou polikliniky a budovou městského úřadu. Stávající, velmi sporadická, zeleň vtomto prostoru plní vsoučasné době převážně funkci estetickou, nikoliv izolační a protihlukovou,“ vysvětlila Blanka Skřivánková z bruntálské radnice.

Při výsadbě tak zvané izolační zeleně postupuje radnice podle zpracované studie. Peníze na ni se městu podařilo získat z dotace Ministerstva životního prostředí. Nyní probíhá už čtvrtá etapa výsadby. Celý projekt by měl být dokončený v příštím roce.