Pod motorovými pilami tady padlo sedm vzrostlých bříz lemujících koryto Černého potoka. Skutečný důvod kácení je ale mnohem prozaičtější. O skácení stromů řádně požádalo Povodí Odry Odbor životního prostředí bruntálské radnice už v loňském roce. Ten po velikém mudrování nakonec povolení vydal. „Po provedeném místním šetření sdělujeme, že vaše oznámení o kácení bereme na vědomí, protože jeho rozsah, vzhledem ke stavu stromů neodporuje požadavkům na ochranu dřevin a rozsahu zvláštního opatření,“ napsali úředníci ve vydaném povolení.

Zdravotní stav stromů totiž nebyl ani zdaleka tak dobrý, jak to na první zběžný pohled vypadalo. „Břízy měly poškozené koruny, kořenové náběhy a byly stresované agresivní psí močí. Takto oslabené břízy jsou napadeny březovníkem, což je houba podobná chorošům. Jeho jednoleté plodnice na povrch prorůstají po několika krátkých letech a způsobují hnědou hnilobu, proti které se břízy velmi špatně brání. Infikované břízy v korunách prosychají a během dvou až pěti let odumírají,“ vysvětlila Blanka Skřivánková z odboru životního prostředí.

Odborníci sledovali stav stromů několik let, snažili se kácení odvrátit, ale v loňském roce začaly břízy skutečně rychle odumírat. „U lomu se rozlomily dva stromy vysazené ve stejné době. V lokalitě na Květné se pohybuje mnoho lidí, jezdí zde spousta aut a tak nezbývalo nic jiného, než kácení povolit,“ doplnila Blanka Skřivánková. Pokácené stromy by měla posléze nahradit náhradní výsadba.