Zmíněná interpelace totiž po nebohém ministrovi požaduje, aby nějak navýšil rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury o zhruba dvě miliardy, které by umožnily výstavbu obchvatu Krnova.

Čtenář si logicky položí otázku, proč hejtmana a navíc občana Krnova zlobí, když se zmíněný poslanec vehementně snaží městu a jeho občanům „přihrát“ pěkný balíček peněz na nesporně potřebnou, dokonce životně důležitou věc. Jsem samozřejmě ten poslední, který by pochyboval o užitečnosti v článku zmiňovaných investic do dopravní infrastruktury.

Věřte, nevěřte, ale bez jakéhokoliv politického podtextu považuji za nezbytné článek informačně doplnit a zdůraznit, že pan poslanec střílí na úplně nesprávný terč. Možná chtěl popisovanou interpelací přehlušit vlastní špatné svědomí, nevím, ale v každém případě je správné a spravedlivé konstatovat, že peníze na obchvat v Krnově byly opravdu v určité době vyčleněny a, pokud je mi známo, nikdo tehdy na úrovni kraje a vlády jejich potřebnost nezpochybňoval.

V roce 2008 sice bylo vydáno územní rozhodnutí, avšak zodpovědní krnovští činitelé – a pan poslanec přece o tom hodně ví – najednou z důvodů, o nichž se mezi „prostým lidem“ různě spekuluje, ztratili tah na branku. Přípravné práce vázly, záměry se měnily, čas se ztrácel tak dlouho, až se šance na rychlou výstavbu úspěšně promarnila. A nyní se pláče na nesprávném hrobě a alibisticky interpeluje. Musím veřejně říci, že takový postoj nepovažuji za seriozní.

Vím, vystavuji se podezření, že tímto vyjádřením mám v úmyslu „faulovat“ jednoho poslance za ODS. Není tomu tak! Nemám například žádný problém veřejně vyslovit uznání Ing. arch. P. Mališovi (ODS), náměstku opavského primátora, který ke svým povinnostem přistupoval zodpovědně a s velkou iniciativou a také proto je Opava v budování potřebných komunikací dále než Krnov.

Prostě komu čest, tomu čest. Naopak mám velký problém přejít mlčením snahu zakrývat vlastní vinu za vážná pochybení. Dovolím si proto panu poslanci a některým dalším krnovským představitelům přátelsky doporučit, aby zpytovali svědomí a místo nic neřešících interpelací hledali reálné cesty, jak z té bryndy, kterou společně uvařili, rychle ven.

Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje