Střední školy si nemohou naplánovat nový školní rok. Vedení není schopno stanovit počet učitelů, ani rozpočtový kalendář. Důvodem je zápisový lístek, který přináší školám problémy.

Přihlášky žáci poávali do 15. března. „Školy však mohly ze zákona zaslat rozhodnutí o přijetí nejdříve 22. dubna, aby nebyly znevýhodněny ty školy, které dělaly přijímačky,“ řekl jednatel hornobenešovské Soukromé střední školy Praktik Richard Havlík. Žák měl jedné ze tří škol, na které si přihlášku podal,do pěti dnů od doručení odeslat zápisový lístek. Ani pak si škola nemůže být nastoupením žáka jistá. Žák požádá o zápisový lístek a odejde kdy chce na jinou školu.

Zápisový lístek musí rodiče nově vyplnit sami, což je v mnoha případech téměř neřešitelný problém. „Rodiče mnohdy speciální a evidovaný formulář ani vyplnit neumí. Je určen pro dvě školy. Vpřípadě, že si vše rozmyslí, vezme si zápisový lístek zpět a zanese ho na druhou školu,“ pokračoval Richard Havlík. V úřední listině se přitom nesmí škrtat ani přepisovat.

Může se stát, že se žák nedostane na školu

„Zápisové lístky, to je unikát, opravdu,“ zlobil se Richard Havlík. Až do nového školního roku v září škola netuší, kolik žáků vlastně nastoupí. „A stačí jedna poplašná informace a žáci se z ostražitosti rozhodnou pro studium jinde,“ upozornil Richard Havlík. Za poplašnou zprávu považuje například nedávná prohlášení ministerstev o krácení či dokonce úplném zastavení dotací soukromým středním školám.

„Nový systém platí paradoxně i pro dálkové studium,“ podotknul Richard Havlík. Může se stát, že nakonec žáka škola nevezme. Neotevře třeba třídu kvůli nízkému počtu studujících. „Je to systém administrativně i finančně náročný. Psal jsem záporné vyjádření k tomuto návrhu už v průběhu jeho schvalování, stejně to prošlo,“ sdělil Richard Havlík.

Systém nechválí ani střední školy, žáci ani rodiče „Školám to přináší obrovské problémy. Může se třeba stát, že žák podá tři přihlášky a nedostane se nakonec nikam. Při starém systému přitom mohl studovat. Škola do poslední chvíle neví, kolik žáků jí nastoupí, nelze plánovat rozpočet, počty zaměstnanců, nic,“ konstatoval trpce Richard Havlík.