Od 1. prosince už na svých místech V Krnově nebudou stát strážci v reflexních vestách, kteří po dva roky terčem dávali signál řidičům, že chodci potřebují bezpečně přejít, a současně bděli nad tím, aby žáci cestou do škol při přecházení silnice příliš nevyváděli. Strážci přechodů v blízkosti základních škol byli nezaměstnaní vykonávající takzvanou veřejnou službu.

„Strážníci Městské policie provedli počáteční zaučení strážců přímo v terénu. Bylo nutné jim ukázat, kdy vstupovat do vozovky a jak zastavit provoz, což není až tak snadné. Zpočátku jsme nad strážci vykonávali intenzivní dohled, ale dnes už je strážníci kon- trolují jen občas,“ uvedl velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec.

Spokojenost se strážci

Odezvy na zajištění přechodů tímto způsobem byly téměř bezvýhradně kladné. Dokonce se odehrál i dramatický případ s dobrým koncem, kdy strážci dokázali pomoct muži, kterého na přechodu postihl epileptický záchvat a při pádu na vozovku si zlomil ruku. Pečovali o něj až do příjezdu záchranky.

„Kromě jednoho incidentu z úplných počátků, kdy omylem došlo k zastavení sanitky jedoucí k případu, jsme jak ze strany rodičů a ředitelů škol, tak Policie ČR a městské policie nezaznamenali žádnou stížnost, spíše naopak,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek.

Proč se ruší

Důvodem zrušení strážců na krnovských přechodech jsou změny v oblasti veřejné služby, které přinesla sociální reforma.

„Institut veřejné služby přechází od 1. ledna 2012 pod úřad práce a současně se zcela zásadně mění jeho filozofie. Podle dnes platných zákonů se klientům, kteří si odpracují veřejnou službu, v následujícím měsíci zvýší sociální dávka. Lidé, kteří by pro Krnov v prosinci odpracovali veřejnou službu, by ale v lednu neměli svoji práci ve výši sociálních dávek nikterak zohledněnou,“ uvedl vedoucí odboru sociálního Městského úřadu v Krnově František Fojtík.

Změna se dotkne více oblastí

To znamená, že podobná situace v prosinci nastane nejen u strážců přechodů, kteří jsou pro veřejnost nejvíc vidět, ale nebudou zajištěny ani pomocné práce v sociálních, zdravotnických a školských službách nebo úklid veřejných prostranství. K ledu půjdou veškeré práce, které dosud lidé v rámci veřejné služby v Krnově vykonávali.

A bohužel není jisté, zda se na tyto pracovní pozice lidé evidovaní na úřadu práce ještě někdy vrátí. „Mění se totiž i princip, kdo veřejnou službu bude vykonávat. Zatímco teď to jsou lidé, kteří mají o práci zájem a hlásí se na veřejnou službu dobrovolně, aby si zajistili vyplacení vyšší dávky hmotné nouze, od ledna 2012 je bude vybírat úřad práce s tím, že pokud bez vážného důvodu jeho nabídku odmítnou, budou vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání a tím přijdou o nárok na veškeré dávky po dobu šesti měsíců. Mám proto obavy, aby to nebyli lidé, kteří jsou v evidenci úřadu práce mnoho let a pracovat v žádném případě nechtějí. Takovým bychom určitě většinu současných pracovních pozic nesvěřili. Jaká ale bude skutečná praxe, se teprve uvidí,“ řekl František Fojtík.