„Ze strany řidičů i chodců máme velmi pozitivní ohlasy," potvrdil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. Strážci mají pravomoc zastavovat vozidla. Město chce zřízením strážců přechodů přispět ke zlepšení bezpečnosti dětí a studentů, ale nejen jich.

„Všichni víme, jaká je situace na silnicích v Bruntále, zvláště ráno před osmou a dále v odpoledních hodinách. Zastávám názor, že musíme vyzkoušet vše, co nám umožní zvýšit bezpečnost na přechodech, zejména pokud jde o děti," sdělil starosta města Petr Rys.

Je smůla, že podobné službě více nepřejí zákony České republiky. Služba strážců přechodů probíhá v rámci projektu Aktivizační pracovní příležitosti. Vše funguje tehdy, pokud se podaří přesvědčit uchazeče o zaměstnání z úřadu práce, aby práci vykonávali. V Bruntále počítali s větším zájmem, nakonec jsou rádi, že na přechodech vůbec někdo stojí, řada uchazečů totiž práci odmítla.

„Když práci na zkrácený pracovní úvazek uchazeč odmítne, úřad práce nemá žádnou možnost takového uchazeče sankčně postihnout," uvedl ředitel bruntálského úřadu práce Milan Horna.

Kromě toho finanční přínos pro uchazeče není nikterak výrazný. „Pokud by tento projekt probíhal na stejných principech jako dříve veřejná služba na obcích, kdy se přivýdělkem nekrátily sociální dávky, byl by zájem ze strany uchazečů jistě větší," řekl ředitel Horna.

Zdůraznil, že pokud se 
z uchazeče stane strážce přechodů, zůstává v evidenci úřadu práce a má přitom na přechodech jistou formu odpovědnosti za bezpečnost chodců. „Z jiných měst okresu zatím nemáme požadavky na využití Aktivizační pracovní příležitosti," dodal ředitel.

Kolik je strážců přechodů a jakou nesou odpovědnost

Město při hlídání na přechodech využívá dlouhodobě nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce. Pracovní činnost vykonávají na základě dohody o provedení práce maximálně po dobu čtyřiceti hodin za měsíc. Strážců přechodů mělo být původně vybráno sedmnáct, k čemuž bylo osloveno šedesát uchazečů o zaměstnání. Skutečnou ochotu zapojit se takto do práce však nakonec projevilo jen šest z nich. zdroj: město Bruntál