Horní nádrž pod vrcholem Mravenečníku ve výšce 1350 metrů nad mořem, známá též jako mořské oko, byla od poloviny května uzavřena kvůli náročné opravě těsnicí vrstvy. Původní plášť musel být po jedenácti letech provozu elektrárny vyměněn. Objevily se v něm bodové poruchy. Nová povrchová vrstva nádrže, která má plochu zhruba devíti fotbalových hřišť, by podle odborníků nyní měla po pětiměsíční náročné rekonstrukci vydržet dalších dvacet až třicet let provozu.

Vydrží dalších dvacet let

„Oprava horní nádrže spočívala v odfrézování osmicentimetrové těsnicí vrstvy asfaltobetonového pláště. Objevily se v něm totiž desetitisíce drobných trhlinek, které způsobilo použití nevhodného kameniva. Vrstvu bylo potřeba vyměnit,“ vysvětlil ředitel organizační jednotky ČEZ Vodní elektrárny Zdeněk Saturka.

Dodavatel prací, švýcarská firma Walo, měla podle něj postup prací dokonale zkoordinovaný. Přísně byla sledována také kvalita. „Kontrolu kvality prováděly externí firmy. Sledovaná byla teplota pokládané směsi, tloušťka vrstvy i hutnost materiálu,“ dodal Saturka. Investice do oprav stavebně technické památky si vyžádala zhruba 360 milionů korun.

Přípravy na náročnou opravu trvaly několik let. Samotné stavební práce si vyžádaly uzavření informačního centra i turistických cest v blízkém okolí elektrárny. Stavba musela splňovat také nároky ochranářů přírody, se kterými projektanti postup opravy konzultovali. Z Dlouhých Strání auta postupně odvozila dvacet tisíc tun starého pláště, ale vzhledem k uzavřené silnici na Červenohorském sedle těžké vozy nijak dopravu nekomplikovaly. Oprava skončila s dvanáctidenním předstihem na konci srpna, kdy opět do nádrže začala proudit voda a přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně začala opět vyrábět elektřinu.

Od konce září je znovu přístupna i turistům. Podle požadavků pracovníků Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky ještě v blízkosti horní nádrže bude v brzké době vysazeno přes tisíc stromů.

Magnet pro turisty

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně patří k vyhledávaným stavebně-technickým památkám a atrakcím pro tisíce turistů. Svůj věhlas si mimo jiné získala zajímavým splynutím s okolím. Vrchol v masivu Mravenečníku byl zarovnán a v něm postupně vyhloubena nádrž vodní elektrárny. Vytváří tak dojem, že je vrchol seříznutý, a zvláště z ptačí perspektivy je na tuto zajímavou technickou stavbu krásný pohled.

Atraktivní je i podzemí

Nejatraktivnější je však podzemí, kde je ukryto veškeré strojové vybavení. I sem se dostanou návštěvníci elektrárny. Ohromné prostory vyrubané ve skále, dvě Francisovy turbíny a dva tunely vedoucí až k horní nádrži o čtyři sta metrů výše zaslouží obdiv.

Zájem turistů ještě stoupl poté, co Dlouhé Stráně získaly ocenění stavba století. Impozantní stavba také zvítězila v nedávné celorepublikové anketě Sedm divů Česka. Loni sem zavítalo téměř 61 tisíc návštěvníků, což je více, než kolik registrují známé české hrady Kost, Bezděz nebo zámek Valtice. V osmnáctileté historii elektrárny to byl absolutní rekord.

Zprovozněny jsou opět i všechny cyklostezky

„Kromě cyklistů a pěších se tu vystřídá denně zhruba osm autobusů,“ konstatoval vedoucí provozu elektrárny Jan Babák. Počet turistů je totiž regulován a více Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky nedovoluje. Pro obec Loučná nad Desnou, v jejímž katastru se vodní dílo nachází, je znovu zpřístupnění elektrárny velkým přínosem.

„Elektrárna je magnetem pro mnoho turistů, a ti nám v době opravy citelně scházeli. Uzavření frekventované silnice přes Červenohorské sedlo a kolem elektrárny byla rána pro mnohé místní podnikatele. Hodně turistů totiž využívalo v naší obci služeb restaurací i ubytovacích zařízení,“ uvedl starosta Loučné nad Desnou Pavel Martínek.

Hned první dny po otevření elektrárny již k informačnímu centru zamířilo několik autobusů a desítky aut zdaleka zeširoka a znovu jsou zpřístupněny i cyklostezky v okolí nádrže. Na dvousetkilometrovou cestu na Dlouhé Stráně hned první den po jejím znovuotevření vyrazil i cyklomaratonský veterán z Třince Bohumil Kyselý. O svém prvenství získal certifikát od společnosti ČEZ.