Mnohé jsou dnes už nepotřebné, zrezivělé a někdy i nebezpečné. Občané mohou požádat také o likvidaci starých prolézaček, houpaček a nepoužívaných pískovišť, pokud se nacházejí na pozemcích města.

Klepače a sušáky by na základě žádostí měly být odstraněny ve vnitrobloku Budovatelů 10, před vchody vnitrobloku SPC H, před vchody vnitrobloku SPC E a mezi domy Příční 11 a Příční 13. Likvidace proběhne v červnu a v červenci. Výhrady přijímá Kamila Dřímalová.