O veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod se bude v Bruntále starat společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Změnu provozovatele odběratelé pocítí díky zlevnění stočného.

„Nabídka společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v rámci koncesního řízení, jehož výsledek schválila rada města v červnu letošního roku. Kritériem výběru byla kromě výše nabídnutého nájemného za veřejné kanalizace a ČOV také cena stočného pro odběratele.

Ti budou od 1. ledna příštího roku platit za metr krychlový 18,52 korun včetně DPH,“ informoval mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Odběratelé by od nového správce měli brzy obdržet dopis s návrhem smlouvy a tiskopisem k udělení souhlasu pro společnost VaK Bruntál, a. s., aby mohla poskytovat údaje o stavu vodoměrů. Provozovatel kanalizace a ČOV plánuje v Bruntále zřídit obchodní místo.

Kde a za jakých podmínek bude fungovat, zatím ještě není jasné.

„Jakmile budou tyto otázky dořešeny, budou připraveny průvodní dopisy, které tyto informace budou obsahovat. Zákazníkům z Bruntálu bude k dispozici také naše linka na call centrum 840 111 123,“ sdělila mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Eva Špirochová.

(zup)