Z Rakouska v těchto dnech zavítal do Úvalna Walter Kudlich, potomek slavného osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha. Kudlichův význam připomínají desítky pomníků u nás, v Rakousku, Německu i v Americe. V okrese Bruntál najdeme Kudlichovy pomníky například v Horních Povelicích, Zátoru-Loučkách, Čakové, Rudné pod Pradědem, v Krnově i na dalších místech.

Z mnohých se už dávno ztratily Kudlichovy pamětní desky a busty nebo byly památníky přestavěny a původní nápisy připomínající osvoboditele sedláků byly nahrazeny jiným poselstvím. Mezi všemi památníky vyniká ten největší: úvalenská rozhledna. Byla postavena ještě za Kudlichova života a po jeho smrti byly v pietní komoře rozhledny uloženy jeho ostatky. Vznikla tak velmi neobvyklá symbióza rozhledny, památníku s hrobkou v jedné stavbě.

Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha tvoří Češi, Rakušané, Němci, Američané a dokonce i jeden Kanaďan. Jeho předsedou je právě Walter Kudlich, který se aktivně podílí na organizaci oslav stého výročí rozhledny. Přijel na setkání se starostou Úvalna Radkem Šimkem a s organizačním výborem, aby se detailně seznámil s plánováním oslav stých narozenin rozhledny Hanse Kudlicha.

„Walter Kudlich jezdí do Úvalna pravidelně, protože ho zajímá dění v naší obci. Loni navštívil Úvalno několikrát i se svou manželkou. Jeho návštěva 8. března měla pracovní charakter. Byla zaměřena na přípravu mezinárodních oslav stého výročí rozhledny na Strážišti, která byla poprvé otevřena v září 1913," řekl Radek Šimek. Do organizace několikadenních oslav se zapojil Nadační fond Hanse Kudlicha v Úvalně i další spolky.

Na přípravách mezinárodních oslav se podílí také Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha z německého Burghausenu, Krajanský spolek Krnov, Výbor Hanse Kudlicha, který sídlí v Dolním Rakousku v Herrnbaumgartenu a další partneři. Do Úvalna se chystají partneři z Německa, Rakouska i Polska.

„Hlavní kostra programu je již daná. Nyní se dojednávají podrobnosti a drobné doplnění programu. Zvažujeme rozšíření programu o akce, které zaujmou také mladší účastníky slavností," uvedl starosta Úvalna Radek Šimek.

Zmínka o mládeži vyvolala na tváři Waltera Kudlicha úsměv a s odkazem na svou šedivou hlavu požádal, aby se v programu nezapomnělo ani na dříve narozené, jako je on.

Kudlichův životopis na infotabulích

V uplynulých měsících proběhlo několik podobných přípravných setkání. "Je náročné vše doladit, protože program bude probíhat na několika místech. Připravují se také informační tabule, na kterých bude portrét a životopis Hanse Kudlicha. Na dalších panelech bude přehled Kudlichových pomníků a pamětních desek s názvy obcí v českém i německém jazyce," uvedl Walter Kudlich.

Na jednání na obecním úřadě v Úvalně byl přítomen také Jan Gemela z Lichnova, který zpracovává podklady pro tyto nové informační tabule a zároveň se bude podílet na propagaci oslav.

Nové info tabule budou poprvé představeny už na květnových Sudetoněmeckých dnech v Rakousku. Poté budou panely převezeny do Úvalna a natrvalo instalovány v prostorách rozhledny. Vyhlídku na rozhledně nově doplní také panoramatické pohledy s popsanými dominantami v okolí. Kromě českých názvů obcí zde bude uveden také jejich německý ekvivalent.

Historie rozhledny

Úvalenská rozhledna na vrchu Strážiště Kudlichwarte byla otevřena v září 1913. V přízemí rozhledny je umístěno muzeum Hanse Kudlicha, které připomíná také význam osvobození sedláků od roboty. Rozhledna vysoká 21,5 metrů byla po otevření předána do péče obce Úvalno. Díky Kudlichovu spolku byla v roce 2000 ukončena její generální oprava. Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha se podílel také na rekonstrukci dalších pomníků Hanse Kudlicha, pořádá přednášky a zprovoznil webové stránky o tomto slavném úvalenském rodákovi.

Oslavy v Úvalně, Krnově i Opavě

„V rámci oslav je připraven workshop o Hansi Kudlichovi pořádaný Slezskou univerzitou v Opavě. Městské Muzeum v Krnově připraví dobovou tématickou výstavu, která bude věnována revolučním událostem roku 1848 a zrušení nevolnictví. Krajský spolek Krnov, Město Krnov a polské Hlubčice organizují Týden česko-německo-polského přátelství, který také připomene toto téma.

Hlavní část programu se odehraje od 13. do 15. září přímo v Úvalně. Uskuteční se zde Společenský večer s vystoupením amatérských souborů z českého i polského příhraničí, Dolního Rakouska nebo Bavorska. Bude sloužena latinská mše svatá s přímluvami v několika jazycích. V budově bývalé fary a na Rychtě budou různé výstavy. Pro sportovně zaměřené návštěvníky se pořádá přespolní běh. V areálu Strážiště a u rozhledny budou atrakce pro děti, stánky s občerstvením, hudební a taneční vystoupení a na závěr diskotéka," uvedla ve stručnosti další body programu jedna z organizátorek Gertruda Krzyscinová z Úvalna.

Oslav se zúčastní řada potomků Hanse Kudlicha.

Anna Dohnalová