Navrhovatel Řehůřka namítal, že v den výplaty pracovníků obce na veřejně prospěšných pracích nechal starosta podepisovat anketu, v níž se měli pracovníci vyjádřit, zda chtějí pro obec i nadále pracovat a zda souhlasí, aby je i nadále řídil vedoucí Petr Podešva, jenž je starostovým bratrancem.

Pro mnohé tamní rodiny jsou veřejné práce jediným zdrojem obživy, a tak si měl každý dobře rozmyslet, koho volit za starostu a nerozházet si to tak s ním.

Soud ale odmítl tvrzení, že by k volbě byli pracovníci nuceni. Dělníci měli podle stěžovatele Milana Řehůřka rovněž protekčně dostávat dřevo z obecních lesů, což měla být odměna za sázení stromků.

Stěžovatel Milan Řehůřka napadl i sčítání volebních výsledků. Krajský soud ho však upozornil na to, že v návrhu nepostačuje uvést pouze tvrzení a teoretické vývody. Důkazy k prokázání tvrzení podle soudu chyběly.