Žáci obdrželi stipendium za vzornou docházku do školy bez neomluvené neúčasti a neporušení školního řádu. Další složka stipendia je pak za vzorný prospěch.

„Blahopřejeme žákům, kteří mají zájem o vzdělávání, a kteří si tak mohou přijít až na 5 500 korun. Není to totiž tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát, protože nejvyšší úrovně mohou dosáhnout pouze ti žáci, kteří mají vyznamenání a jedničku z odborného výcviku na vysvědčení,“ uvedl Martin Jargaš, zástupce ředitele pro praktické vyučování na Střední škole průmyslové v Krnově.

Tato stipendia poskytuje Moravskoslezský kraj jako přímou finanční podporu žákům, kteří se věnují studiu řemeslných a technických oborů, protože ti v regionu dlouhodobě chybí.

Žáci a zástupci této školy se také zúčastnili prvního veletrhu středních škol, který se konal v nákupním centrum Avion Shopping Park Ostrava. Zájemcům zde poskytovali veškeré informace o průběhu studia a možnostech jejich dalšího uplatnění. Případní budoucí žáci se tak mohli dozvědět například o přijímacích zkouškách, způsobu výuky nebo náplni učiva na jednotlivých školách.

„Blíží se ukončení termínu odevzdávání přihlášek ke studiu 1. března,“ upozorňuje zájemce také tato krnovská škola. 

Ilustrační foto.
Kam po škole? Rozhodnutí musí padnout do 1. března