Průvodcovskou dvojici Naučnou stezkou historií a přírodou Karlovic vybrali z dvanácti možných variant domácí školáci v anketě. Stezku o dvanácti zastaveních realizuje občanské sdružení Actaea ve spolupráci se Základní školou Karlovice.

„Nejvíce hlasů z nabízených možností získali ve volbě jednotlivých tříd průvodci Kája a Kája, liška obecná a vzácná číhalka pospolitá,“ řekla předsedkyně zakládajícího sdružení Kateřina Kočí. Dvojici Kája a Kája mají symbolizovat dvě děti, Karolínku a Karlíka z Karlovic, kteří budou návštěvníkům stezky představovat a osvětlovat jednotlivá zastavení.

Vyhledané informace se budou dále doplňovat a zpracovávat do konečné podoby textu na tabulích. „Děti budou v průběhu ledna a února vymýšlet a navrhovat grafiku informačních tabulí ve spolupráci s místní grafičkou Ivetou Dučákovou,“ uvedla Kateřina Kočí.

V únoru se mohou vyjádřit k trase stezky a její podobě i další obyvatelé Karlovic a okolí. O jednotlivých zastaveních a jejich obsahu povedou realizátoři veřejnou debatu.

Projekt vzniká za podpory programu na podporu regionů ČSOB prostřednictvím Nadace Via a z programu Pro budoucnost Nadace OKD, první setkání tvůrců proběhlo v polovině října 2009.

Na vzniku stezky se podílela i veřejnost

Tehdy se dozvěděli zájemci škálu informací, a sami mohli navrhnout témata zastavení stezky, postavu průvodce a dostupné podklady pro realizaci. Díky aktivnímu přístupu získali tvůrci stezky množství podnětných nápadů a příspěvků k její podobě.

O tom, že zapojení veřejnosti již do prvotního plánování stezky je velice důležitým a přínosným momentem pro vytvoření úspěšného fungujícího projektu, se shodla s ředitelkou karlovické školy Hanou Vitáskovou.

„Naším společným cílem je v obci vytvořit takovou podobu stezky, která se bude líbit návštěvníkům i obyvatelům, budou k ní mít vztah, protože se podíleli na jejím vzniku,“ dodala Kateřina Kočí.