Projekt vznikl v rámci programu Leonardo da Vinci a je realizovaný krnovskou Střední školou automobilní, mechanizace a podnikání a na německé straně Živnostenským spolkem Karben.

Během uplynulých devíti let se již uskutečnilo sedm stáží žáků z různých studijních a učebních oborů. Čtyřikrát byli mladí lidé z Krnovska na stáži v Karbenu a třikrát proběhla stáž v Krnově . Uskutečnily se také dva výměnné pobyty pedagogů. Při prezentaci výsledků vystoupili v Krnově zástupci Živnostenského spolku Karben Klaus Peter Hamp, Fritz Amann a krnovskou školu zastupovali Daniela Kalová a Zdeněk Welna.

„Výměnné stáže jsou významným přínosem v oblasti profesního růstu, zlepšení jazykové vybavenosti mladých lidí,“ konstatoval Zdeněk Welna.