Ministr Jiří Dienstbier se shodou okolností rozhodl odvolat ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka krátce po té, co v polovině dubna navštívil vyloučené lokality v Bruntále, Krnově a Osoblaze.

Reakce Krnova a Osoblažska

Zatímco starostové z Osoblažska vyjádřili obavy o další fungování Agentury, vedení Krnova navzdory nepřehledné situaci zůstává v klidu. Ve stejné době, kdy zaměstnanci Agentury hrozí hromadnou výpovědí, krnovští zastupitelé ve středu 13. května běžným způsobem projednají Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

Otevřený dopis čtyř starostů

Starostové Osoblahy, Dívčího hradu, Hlinky a Slezských Pavlovic, kteří s Agenturou spolupracují od roku 2013, na odvolání ředitele Šimáčka reagovali otevřeným dopisem Úřadu vlády ČR.

V něm si pochvalují dosavadní bezchybnou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a i výsledky v podobě partnerských projektů. Starostové připomínají, že na základě dobrých zkušeností s Agenturou letos v březnu obecní zastupitelstva na Osoblažsku schválila nová memoranda, které je zavazují k ještě užší spolupráci.

„Reorganizace nebo odvolání ředitele fungující Agentury se nám zdají v kontextu finišujících příprav na čerpání prostředků EU nešťastné. Vzbuzují v nás obavy a pochybnosti nad dalším fungováním Agentury," stojí v dopise, který podepsali čtyři starostové Osoblažska, a to Antonín Rous, Jan Bezděk, Marcel Chovančák a Lenka Drozdová.

Krnov chystá memorandum

Pro Krnov personální změny v Agentuře ani stávka nejsou důvod k obavám.

„Personální záležitosti, které jsou plně v kompetenci ministra či jeho náměstků, nás neznepokojují. Plnění závazků, vyplývajících z memoranda, není závislé na jednom člověku, byť zastávajícího nejvyšší funkci. Personální změny by měly mnohem větší dopady na práci v Krnově, pokud by mělo dojít ke změně lokálního konzultanta.

Takové informace ale nemáme," vysvětlila mluvčí krnovské radnice Dita Círová proč zde přípravy Memoranda pokračují standardně navzdory nepřehledné situaci ve vedení Agentury.

Jak to vidí zaměstnanci

„Vaše kroky, které se týkají Agentury pro sociální začleňování, podle našeho přesvědčení budou znamenat značný útlum nebo dokonce úplný zánik dosavadního odboru pro sociální začleňování (Agentury), v němž nyní jako zaměstnanci a zaměstnankyně působíme.

V důsledku toho dojde k poškození jednoho z nejúčinnějších nástrojů, jakým Vláda ČR v boji proti sociálnímu vyloučení disponuje," napsali Jiřímu Dienstbierovi v otevřeném dopise zaměstnanci Agentury, kterým vadí plánovaná reorganizace a odvolání ředitele.

Mezi signatáři tohoto otevřeného dopisu je rovněž Zuzana Kollárovitsová, lokální konzultantka Agentury pro Krnov.

Stávka!

Stávkující zaměstnanci Agentury pro sociální začleňování včera na tiskové konferenci zveřejnili své požadavky a oznámili, že hlavní náplň jejich práce pomoc nejchudším je v současnosti ohrožena.

„Po náhlém odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování a oznámení plánu na její chaotické rozdělení jsme přistoupili na několik jednání, která bohužel nevedla k žádnému výsledku. Naopak se ministrovi pro lidská práva nepodařilo obnovit důvěru, že naši práci budeme moci vykonávat smysluplně, kvalitně a na základě principů, které definovaly Agenturu při jejím založení v roce 2008," stojí v prohlášení stávkujících zaměstnanců.

Připomínají, že Agentura pracuje v odlehlých regionech, kde jsou často jediní zástupci centrální státní správy, kteří pomáhají starostům řešit palčivé sociální problémy.

„Agentura garantuje, že se podpora z evropských fondů dostane k těm nejpotřebnějším na základě zezdola projednaných potřeb na úrovni obcí. Tyto postupy, které Agentura vyvinula za šest let, jsou v ČR unikátní a i v zahraničí jsou udávány jako dobrá praxe," zhodnotili smysl Agentury její zaměstnanci a požádali premiéra Bohuslava Sobotku, aby jí zajistil nezávislost.