Významný podnikatel Gogolín, jehož jméno je spojeno především s krnovskými škrobárnami, představil zastupitelstvu ve Městě Albrechticích své plány s tříhektarovým pozemkem, který leží vedle odbočky na Žáry. Dnes je tam orná půda, ale v dohledné době by zde mohlo vyrůst na dvě desítky nových rodinných domků.

Domy i pro nové obyvatele

Je reálné, aby projekt realizoval do konce roku 2014, protože je v souladu s územním plánem. Nové domky mohou sloužit nejen místním, ale i těm, kteří si zamilovali přírodu pod Žáry a chtějí se zde dlouhodobě usadit.

„Aby byl projekt realizovatelný, žádám vás o vyjádření souhlasu se spolufinancováním, a to v rozsahu předběžně projednaných investičních nákladů na vybudování přístupových komunikací, veřejného osvětlení a participaci na přípojkách inženýrských sítí k jednotlivým parcelám," obrátil se Gogolín na albrechtické zastupitelstvo.

„Investiční náklady na vodovod, plyn, splaškovou kanalizaci, rozvody NN, jakož i projekční náklady bych jako investor profinancoval sám," navrhl podnikatel Rudolf Gogolín.

Část pozemků daruje městu

Podnikatel nabídl zastupitelům, že pokud navržený koncept budou akceptovat, daruje městu bezplatně pozemky, které se vážou k tomuto projektu, ale nelze je prodat jako součást stavebních parcel. Řádově se jedná o půl hektaru, které po vybudování sítí Gogolín převede do vlastnictví Města Albrechtic, včetně nového vodovodu a kanalizace.

Zastupitelé usoudili, že potřebují více informací o finanční stránce projektu a plánech na převody pozemků, aby se mohli fundovaně rozhodnout.

Také chtějí tento záměr posoudit v kontextu plánované bytové výstavby v lokalitě za parkem B. Smetany a zjistit, kolik konkrétně by město stálo participování na projektu Rudolfa Gogolína. Ten požádal o prezentaci svého záměru na dalším jednání zastupitelstva s tím, že už budou k dispozici podrobnější informace týkající se případných finančních nákladů.

Radní zase zastupitelům sdělí, jak dopadlo porovnání obou lokalit, a zda bude výhodnější městský projekt za parkem nebo Gogolínův návrh na podobný záměr v lokalitě směrem na Žáry.