Město Krnov ve spolupráci se společností Technické služby Krnov nabízí občanům od 1. srpna novou službu – uložení stavebního odpadu za poplatek ve sběrném dvoře v Opavské ulici.

„Jedná se službu pouze pro občany Krnova. Stavebním odpadem je myšlen odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, jako například beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina a kamení, vytěžená hlušina nebo stavební materiály na bázi sádry,“ uvádí Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Maximální množství, které může jedna osoba předat ve sběrném dvoře, je 1000 kg. Poplatek byl stanoven na 500 korun za malý vozík do 500 kg a 1000 korun za větší vozík (500-1000 kg). Větší množství odpadů nebude na sběrných dvorech přebíráno.

Dále od 1. srpna dochází ke zpoplatnění služby za odložení pneumatik do sběrných dvorů. Dosud byl odběr zdarma, nově je poplatek 50 korun za kus. „K zpoplatnění jsme se rozhodli kvůli narůstajícímu množství pneumatik a s tím spojeným vysokým nákladům na likvidaci,“ upřesňuje Pavla Hájková.