Přestože chodníky a komunikace budou sloužit zejména obyvatelům této lokality, stavebníci, kterým bylo už v polovině září umožněno vjíždět na nově vybudované komunikace, již stačili chodníky a komunikace poškodit.

„Těžká nákladní vozidla na pozemky vjíždějí přes snížené nájezdy, které na jejich váhu nejsou dimenzovány, bez jakékoliv ochrany. Výjimkou není, že náklaďák jede přes chodník, přitom tři metry od něj je vjezd na parcelu, nebo že k cestě na pozemek využívá cizí parcelu. Zaznamenali jsme i případ, kdy těžká technika vjížděla na stavební místo přes lipovou alej na Staré Ježnické, která patří k významným krajinným prvkům,“ řekl Georgios Bazakas.

Přitom všichni stavebníci obdrželi z Městského úřadu v Krnově dopis, kde kromě jiného pracovníci investičního oddělení popsali opatření, která mají učinit, aby během stavby došlo k co nejmenšímu poškození chodníků a komunikací.