Florbalisté i školáci se už nemohou dočkat. Obyvatelé Janáčkova náměstí se s tělocvičnou smířili, ale radost z ní nemají. Obyvatelé žijící v okolí školy nadšení sportovců a žáků nesdílí.

„Bydlíme přímo naproti louce, kde vyroste obří tělocvična. Už když jsem byla malá, zamilovala jsem si stromy, které zpříjemňovaly a zkrášlovaly okolí našeho domu. V posledních letech tu mizí jeden strom za druhým, a teď padnou i ty zbývající. Někoho napadlo do prostoru uzavřeného rodinnými domky vmáčknout takový kolos,“ posteskla si Markéta Charousková z Janáčkova náměstí.

Dnešní tělocvična nevyhovuje potřebám školy, a toto provizorium už trvá celých padesát let. Je velmi malá, má nevhodnou palubovku a nemůže pokrýt hodiny tělocviku celé školy. Aby škola dodržela předepsaný rozsah tělesné výchovy, dochází žáci cvičit také do sálu v bývalých kasárnách.

„Není možné dále trpět provizorium v podobě gymnastického sálu. Naší povinností je vytvořit dětem odpovídající zázemí z hlediska hygienického, prostorového i bezpečnostního. Tělocvična také umožní další rozvoj sportovních aktivit, které zatím neměly v Krnově odpovídající zázemí, jako je například u mládeže oblíbený florbal,“ zdůvodnil výstavbu tělocvičny místostarosta Michal Brunclík.

Nová tělocvična přijde na 45 milionů korun a město ji celou zaplatí ze svého, protože dotace se získat nepodařilo. V roce 2009 za všeobecného optimismu se záměr nové školní tělocvičny nafoukl na obrovskou sportovní halu za 140 milionů. Když byl projekt haly dotažen až do stadia stavebního povolení, ukázala se jeho největší slabina: na tak velkorysou a nákladnou stavbu se nedařilo najít žádný vhodný dotační titul.

A tak se začalo se škrtat. Ze sportovní haly sice zůstala běžná školní tělocvična, ale s půdorysem původního projektu. „Když projednávali na stavebním úřadě možnost zmenšit půdorys, bylo nám řečeno, že v takovém případě musíme absolvovat všechna předchozí řízení, územní i stavební, což by znamenalo zdržení o dva roky,“ vysvětlil architekt Erhard Jarosch, který byl pověřen přepracováním původního projektu.

Výrazných úspor se dosáhlo snížením výšky o necelé dva metry a vypuštěním nadstandardního zázemí. Zakázku na stavbu tělocvičny získala krnovská firma Aleše Fouska, která ji dokončí v polovině příštího roku. „Pokud budou sportovci v nové tělocvičně pořádat větší sportovní utkání, budou potřebovat parkoviště, což je na úplně zastavěném Janáčkově náměstí problém už dnes,“ připomněla nedostatky projektu Markéta Charousková z Janáčkova náměstí, která s tímto názorem není osamocena.

„Už dnes tu všude parkují rodiče, kteří jezdí pro své ratolesti do školy. Nedovedu si představit, jak bude parkování vypadat, až začnou stavební práce. A co teprve při provozu nové tělocvičny! Stále se to jmenuje Janáčkovo náměstí, ale náměstí to moc nepřipomíná,“ doplnil Pavel Nálepa, který bydlí v uličkách přiléhajících k Janáčkovu náměstí.

Se svými protesty ale obyvatelé této lokality neuspěli a se stavbou se musí smířit. Nepodařilo se jim zachránit ani klid, ani stromy. Tělocvičně o zastavěné ploše přes dva tisíce metrů čtverečních musí ustoupit dvanáct stromů podél Seifertovy ulice. Několik stromů, které rostou v bezprostřední blízkosti budoucí tělocvičny, zůstane netknuto.

V době stavby je ochrání před poškozením bednění. „Po kácení přijde na řadu demolice staré tělocvičny, přeložka kanalizace a telekomunikačních sítí, instalace vsakovacích nádrží na dešťovou vodu a hrubá stavba. Ta by měla být kompletně dokončena letos, aby bylo možné v zimě pokračovat pracemi uvnitř budovy,“ dodal vedoucí investičního oddělení Městského úřadu v Krnově Georgios Bazakas.

Fidel Kuba, Dita Voznicová