Zhotovitel obchvatu požádal zástupce města o pomoc při komunikací s vlastníkem rybníků na polské straně hranice. Stavbaři si stěžují, že již několikrát nečekaně vypustil rybníky a vytopil stavbu. O prázdninách došlo kvůli tomu i k zatopení celého podchodu v Petrovické ulici.
Podchod v Chomýžské ulici po schůzce investora a zhotovitele s Povodím Odry a Lesy ČR bude mít zábradlí, které oddělí stezku pro pěší od koryta Ježnického potoka. Původně zde mělo být jen madlo na stěně podél části pro chodce.

Zároveň dojde k rozšíření chodníku vedoucího do podchodu od řeky. Zhotovitel zdemoluje již vybudovaný chodník a vybuduje nový, širší. Obě záležitosti, které bude financovat investor – ŘSD, jsou změnou na základě četných připomínek a stížností města a občanů. V nejbližší době bude v podchodu provedena montáž osvětlení.