Diskont by uvítala obyvatelka Monika Beránková s rodinou. „Určitě nemuseli bychom za většími nákupy jezdit do Bruntálu nebo Opavy, kam jezdíme hlavně pro to, že tam jsou akce, slevy a prostě levněji a taky větší výběr,“ řekla Beránková.

Naopak nerad by byl Mirek Thianibok, jehož rodina vlastní menší prodejnu, jíž by mohl diskont odrovnat. Jeho sestra je ale opačného mínění. „Má sestra je jiného názoru. Bydlí v Zátoru Loučkách. Ráda jezdí nakupovat do větších obchodních domů. Je tam prý super výběr,“ uvedl Thianibok.

Vrbenský stavební úřad vydal dokonce už takzvané Rozhodnutí o umístění stavby. Mělo však formální vady, proto rozhodnutí Krajský úřad Moravskoslezského kraje vrátil do Vrbna pod Pradědem k novému projednání. Do toho podaly odvolání proti rozhodnutí o stavbě dvě ženy z Prahy, které vlastní blízko plánované prodejny nemovitosti. Ty však s odvoláním neuspěly, neboť odpor podaly až po termínu. Nyní jim kraj umožnil další šanci k odvolání proti rozhodnutí v obnoveném řízení.

Stavební úřad nemá vedoucího

Než krajský úřad vrátil rozhodnutí o umístění stavby DISCOUNT PLUS nazpátek do Vrbna, pečlivě ho zkoumal a zjistil, že obsahuje formální pochybení stavebního úřadu. „Je dosti smutné, že díky chybám zde ve Vrbně opět market nemáme,“ sdělila čtenářka Kratochvílová. Čtenářka je toho názoru, že za ne zcela dokonale vypracovaným rozhodnutím je to, že na stavebním úřadě vrbenské radnice není už rok obsazena pozice vedoucího odboru.

Řízení o umístění stavby marketu, zahájené nově na základě nového návrhu investora a s novou dokumentací řešila úřednice na stavebním úřadu služebně nejstarší, nejzkušenější s veškerými zkouškami odborné způsobilosti, konstatovala vrbenská starostka Helena Kudelová. „Jako oprávněná úřední osoba je kompetentní k vedení řízení. Z toho vyplývá, že je naprosto nerelevantní slučovat zpracování výše uvedeného podání s obsazeností či neobsazeností místa vedoucího úředníka,“ odmítla starostka Kudelová pochybnosti o nedostatcích v personálním obsazení stavebního úřadu.

Doplnila, že z pozice starostky nemá kompetenci posuzovat obsah rozhodnutí stavebního úřadu. To, že kraj vrátil rozhodnutí zpět do Vrbna má podle starostky několik příčin, za nějž stavební úřad prý až tak nemohl: „Účinností nového stavebního zákona došlo k podstatným změnám jak v podrobnostech, šíři posuzování, tak ke změnám v předkládané projektové dokumentaci.“

Hnutí Duha Jeseníky proti supermarketům

Proti stavbě Discontu ve Vrbně je ale ekologický aktivista Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky. „Od počátku se územního řízení účastníme. Díky podpoře bruntálského odboru životního prostředí se podařilo dosáhnout alespoň významných architektonických změn projektu," uvedl Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky.

„Diskont do centra města nepatří, nikde ve vyspělých zemích je v centru nepovolují, protože ohrozí místní obchodníky a naruší staleté zásady rozvoje města. Vedení Vrbna bohužel ani po čtyřech letech diskusí není schopno nechat vypracovat studii rozvoje centra, kde by byly malé plochy vhodné pro malé obchůdky a provozovny místních podnikatelů,“ prohlásil Dokoupil.

Podle něj místo toho, aby se umožnil rozvoj místním obyvatelům a podnikatelům, tak se uvolňuje prostor firmám, jejichž zisky končí v zahraničí. „Cena rohlíku nebo salámu není dobrým kritériem pro posuzování stavebních záměrů investora, Vrbno by mělo pozvat kvalitní urbanisty a architekty aby vypracovali koncepci zástavby centra, " dodal Dokoupil. Hnutí Duha Jeseníky v poslední době například vyhrálo dva soudy nad stavebním úřadem v Krnově.