„V současné době jsou minimální průtoky na všech tocích, i když na jesenické straně je stav o něco lepší, co se množství i kvality vody týče,“ uvedla Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry. Přestože poklesy hladiny jsou zřetelné, je například nádrž Slezská Harta stále zaplněna z 93 procent. Podle prognóz by mělo i v nejbližších dnech občas zapršet. „Ukázalo se, že ochlazení, které bylo hlášeno, by nemělo nijak významně situaci na tocích ovlivnit. Záleží hlavně na intenzitě srážek,“ řekla Vlčková.

Aby se stav na řekách a přehradách vrátil k normálu, muselo by pršet déle, ale přiměřeně. Příliš intenzivní déšť by v tuto dobu mohl znamenat další problémy. Suchem vyprahlá země se rychle nasákne, a tak by mohlo dojít k erozi a lokálním záplavám. Pokud by současný trend suchého horkého počasí pokračoval dál, hrozí problémy s nedostatkem vody. Už nyní Povodí žádá všechny, kteří berou vodu přímo z řek, například na zalévání zahrádky či k napouštění bazénů, aby šetřili. Následkem dlouhodobě suchého počasí dochází též k většímu nebezpečí vzniku požárů.

„Vyzýváme občany k maximální opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm, zejména v přírodě,“ uvedl Aleš Linhart, tajemník hejtmana kraje. Letošní sucho je největší za posledních deset let. Hlavním důvodem je fakt, že začalo už v dubnu. V zimě nenapadal sníh, který by při jarním tání plnil koryta řek či vodní přehrady, a ty tak začaly vysychat extrémně brzy.