Místa tragédií se od sebe přitom výrazně liší. Řeka Opava či Zlatá Opavice nejsou jediným místem, kde se v poslední době hladina navždy zavřela nad člověkem.

Několik osob se v minulých letech utopilo na Slezské Hartě. Vždy šlo o přecenění sil nebo o siláctví pod vlivem alkoholu. „Na Slezské Hartě se pravidelně setkáváme s plavci, kteří přecení své síly. Většinou mají tyto osoby štěstí, že jede okolo loď a pomůže jim zpět ke břehu. Několika osobám se však v minulých letech pomoci nepodařilo,“ řekl vodní záchranář Ladislav Šárka.

Bohužel jsou i jiná místa v okrese, kde došlo k tragickým utonutím. Před třemi lety se utopil v požární nádrži ve Slezských Rudolticích malý chlapec. O rok později obletěla republiku tragédie z Brantic, kde utonulo v malém bazénku čtyřleté dítě. O život loni přišla žena, která se utopila v Kavalcově potoku v Bruntálu. Několik potápěčů našlo smrt na šifrech.

Podle záchranářů se dá utopit i ve lžičce vody. „Je to sice obrazné přirovnání, ale i lžička vody vdechnutá do dýchací trubice může způsobit při neposkytnutí první pomoci velké zdravotní potíže nebo i smrt. Malý bazének s kluzkým dnem může být příjemným osvěžením. Ale při podklouznutí nohou a následném úderu do hlavy může dojít k bezvědomí a vdechnutí vody do plic,“ pokračoval záchranář Šárka.

Místa, která jsou hlídána záchranáři, jsou relativně bezpečná. „Na vodních plochách, které hlídají záchranáři, dochází k výrazně menšímu počtu tonutí a utonutí vzhledem k prevenci, kterou záchranáři provádí. V letošním roce se však celorepublikově působící vodní záchranná služba netěší podpoře ministerstev a naše činnost je silně omezena nedostatkem financí. Do budoucna může být dokonce ohrožena,“ zakončil Ladislav Šárka, který je členem celorepublikového prezidia Vodní záchranné služby Českého červeného kříže.

Životu nebezpečný jez

Krátce po vybudování jezu u Petrova rybníku v Krnově došlo v jeho válci k několika tonutím osob. Většinu z nich se podařilo z vody dostat. Dvě osoby se však ze zákeřného splavu živé nedostaly. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže z Krnova se rozhodla jez označit cedulí. „Krátce poté, co se v jezu topilo několik osob, jsme se rozhodli osadit dílo cedulí: Životu nebezpečný jez. Tu však nějaký chytrák vyhodil a dvě osoby za tuto malichernost zaplatily životem,“ řekl záchranář Ladislav Šárka.

Krnovští vodáci jez označili za nesjízdný i do vodáckých příruček. „Vodní dílo je bezpečné pro dospělého zkušeného plavce pouze, když je podstav vody. Za normálního či zvýšeného průtoku je nebezpečný všem. Proto jsme do vodácké příručky dali upozornění, že jez je nutné přenášet po souši,“ podotkl Šárka. Utonutí devětadvacetiletého mladíka podnítilo záchranáře k dalšímu kroku.

„Na své náklady necháme během několika příštích dní k jezu usadit další varovnou ceduli. Snad tam vydrží a zabrání dalším podobným tragédiím. Navrhneme, aby se polští a čeští experti na vodní stavby zabývali zvýšením bezpečnosti tohoto jezu,“ zakončil záchranář Šárka.