První obrázek zpodobňuje dominantu města Bruntálu, Uhlířský vrch, který se tyčí 672 metrů nad mořem na vrcholu někdejší sopky. U jednolodního barokního poutního kostela Panny Marie Pomocné bývaly ještě za německých starousedlíků kramářské boudy a stávala tam taktéž hospoda pro občerstvení znavených poutníků. Ke kostelu vede dodnes lipová alej, která je vděčným cílem pěších turistů.

Lipovou alej mezi Bruntálem a Moravskoslezským Kočovem dnes lemují zastavení křížové cesty, vytvořená bruntálským řezbářem Františkem Nedomlelem.

Druhá fotografie ukazuje bruntálskou ulici Pod Lipami a nabízí pohled na město v době, kdy ještě nebylo vybudováno pohřebiště, ani zástavba rodinných domů pod Uhlířským vrchem. I tehdy vedl ulicí směrem k Moravskoslezskému Kočovu chodník, který ale později zarostl a zmizel, než jej vloni nechala místní radnice postavit znovu.

Vlevo je vidět kaple Sv. Michala, věž kostela Pravoslavné církve svaté Panny Marie Těšitelky na Dukelské ulici v Bruntále, vedlejší věž zámku a uprostřed věž kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Jana Žižky. Vpravo před stromovou alejí je komín sladovny.

Třetí záběr neznámý autor pořídil zřejmě někde od Smetanovy, Dvořákovy nebo Fibichovy ulice. Vidět jsou rodinné domy v Čelakovského ulici. Bystré oko pozná vpravo uprostřed bývalý Dům služeb v Revoluční ulici v době, kdy před ním ještě nestával hotel Slezan. A nestálo ani sídliště Květná, kde bývaly rodinné domky.

Pohled na Bruntál z Uhlířského vrchu, potažmo z horní části ulice Pod Lipami.

Pohled na Bruntál z Uhlířského vrchu, potažmo z horní části ulice Pod Lipami. Foto: archiv Jana Sabola

.

Dvořákova ulice a stará zástavba Bruntálu. Dvořákova ulice je stejná, ale pozadí se proměnilo, tehdy ještě nestál hotel Slezan, ani sídliště Květná. Foto: archiv Jana Sabola

.

Mezi lipami v aleji vedoucí na Uhlířský vrch nasnímal neznámý autor historickou podobu kostela Panny Marie Pomocné. Foto: archiv Jana Sabola