Kampaň od 1. října 2010 až do srpna příštího roku nabídne přednášky, besedy, soutěže a další akce tématicky zaměřené na vodu, řeky a život kolem nich i s nimi. Její slavnostní zahájení určené žákům druhého stupně základních škol a nižšího gymnázia se uskuteční v pátek 1. října od 9 do 11 hodin v městském parku za Albertem. Pro krnovskou veřejnost je připravený program na sobotní dopoledne 2. října na Starém hliništi.

„Páteční program nabídne dětem celkem patnáct stanovišť s kvízy, doplňovačkami i chemickými pokusy. U řeky je pak čeká ukázka záchrany tonoucího a poskytnutí první pomoci s možností vyzkoušet si resuscitaci na figurínách. Členové Českého rybářského svazu pro ně připravili ukázky muškaření a sportovního rybaření a Lapkové z Drakova zajímavou hru,“ uvedla koordinátorka kampaně Jana Vágnerová.

Děti navíc získají informace o kampani prostřednictvím letáčku a členové občanského sdružení Flemmichova vila je seznámí se svým zajímavým projektem „Ptej se řeky, poví ti to“.

Pro veřejnost začne kampaň v sobotu 2. října od 10 do 12 hodin na Starém Hliništi na Petrovické ulici. Akce Vodník na hliništi zve na příjemnou podzimní procházku, na které nejen rodiče s dětmi čekají soutěže, hry, zpívání u kytary, malovávání a zdobení rybiček, skládání origami, opékání špekáčků, hra Lapků z Drakova a informační stánek sdružení Flemmichova vila. To představí Krnovanům možnosti využití okolí řeky pro kulturní život.

Obě akce se konají za každého počasí.

Na zahájení kampaně se podílí odbor životního prostředí Městského úřadu v Krnově; Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov; Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, stanice Krnov; MIKS Krnov, Středisko ekologické výchovy; Střední umělecká škola varhanářská Krnov; Místní agenda 21; sdružení Flemmichova vila a Český rybářský svaz.

Kampaň Krnov – město mezi řekami 2010/2011 navázala na svou úspěšnou předchůdkyni Krnov – město stromů 2009/2010.

Řekám, jež městem protékají, vděčí Krnov za svůj rozvoj, ale také je pravidelně ohrožován a ničen povodněmi. V současnosti probíhá ve městě velká diskuze na různých úrovních o tom, jak využít území podél i v blízkosti řek ve prospěch občanů a to jak v souvislosti s protipovodňovou ochranou, tak s jejich rekreačním využitím.