Bruntálští radní schválili dodatek Pravidel, jimiž se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku města. Tím zrušili možnost získání takzvaných startovacích bytů, které město před lety zřídilo v domě na Zeyerově ulici 17.

„Důvodem je skutečnost, že již nejsou žadatelé na obsazení startovacích bytů,“ řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. Část z bytů na Zeyerově ulici je využívána organizacemi Sagapo a Slezská diakonie. Další část je obsazena nájemníky, najde se i část volná. Tyto byty mohou uchazeči získat od září již ve standardním režimu.

Má - li někdo o takový městský byt zájem, ať si dobře přečte pravidla pro jeho udělení na městském webu.

Prodejna je k pronájmu

Rada města rovněž vyhlásila záměr na pronájem nebytových prostor v domě Husova 18 v Bruntále. Prostor byl doposud využíván jako prodejna. Sestává z prodejny, kanceláře, sociálního zařízení, skladu a chodby. Účelem jeho budoucího využití má být opět zřízení prodejny s potravinářským nebo smíšeným zbožím, tedy shodné s tím stávajícím.

Rozpočet a terminál

Radní vzali v týdnu na vědomí návrh, který předpokládá, že rozpočet města na příští rok bude vyrovnaný. Nebude potřeba si přilepšovat z úvěrových zdrojů. Navržený rozpočet, který už je téměř hotov, prozkoumá finanční výbor, a poté návrh předloží opětovně radě města. V prosinci by mělo rozpočet schválit zastupitelstvo města.

Dalším bodem programu jednání radních bylo uzavření a znění smlouvy o spolupráci společnosti České dráhy a Města Bruntál. Smlouva se týká projektu Dopravní terminál Bruntál. „Smlouva vymezuje práva a povinnosti obou stran v případě přidělení dotace na realizaci dopravního terminálu z dotačního titulu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko,“ uvedl Jiří Ondrášek.

Je to další krok k uskutečnění záměru modernizace areálu autobusového nádraží a prostoru před vlakovým nádražím. „Vzniknout by měl nový, moderně vybavený areál, který se má stát dobrou vizitkou pro návštěvníky města, cestující vlakem či autobusem nebo přijíždějící automobilem ve směru od Opavy,“ dodal mluvčí.