Starostové z Osoblahy, Slezských Pavlovic, Hlinky, Dívčího Hradu, Bohušova, Rusína Slezských Rudoltic, Liptaně a Vysoké se sešli u jednacího stolu. Hlavním tématem byla povodeň.

Začátek jednání nadlehčil starosta Bohušova Robert Schaffartzik. „Kolegové, asi se budu stěhovat, protože žena už to tady nemůže vydržet. Představte si, že nám kolem baráku zase hučely stovky kubíků vody za vteřinu,“ prohodil Robert Schaffartzik. Úsměv mu však z tváře po vteřině zmizel. „Lidé nám odtud skutečně odejdou, pokud jim nezajistíme bezpečí. Mnoho domů už není ani prodejných a aby nám tady zůstaly ruiny, tak to opravdu nechci,“ řekl dále starosta Bohušova.

Za hlavní chybu v průběhu povodní považují obce špatnou informovanost. „Veřejně jsem řekla, že Integrovaný záchranný systém selhal. Obrátilo se na mně vedení hasičů s tím, že neselhal IZS, ale krizový štáb v Krnově. Ten nás o vodě neinformoval ani se s námi jakkoliv nespojil. Já si práce všech hasičů vážím, ale bezpečnostní a krizový systém selhal celkově, takže je jedno, jak mu budeme říkat a kdo je, či není jeho členem. Lidé v obci byli zatopeni a nic dopředu nevěděli. První kontakt s námi navázali z krizového štábu z Krnova až v půli minulého týdne a chtěli po nás znát rozsah škod. To je doslova nehoráznost,“ sdělila Martina Jalamasová, starostka silně poničených Slezských Rudoltic.

Starosta Bohušova navrhl rozpuštění tohoto štábu a za peníze, které podobná krizové centra spotřebují by měly být dovybaveny jednotky dobrovolných hasičů dalším materiálem.

V závěru tříhodinového jednání bylo schváleno několik bodů, které by měly být co nejdříve vyřešeny. „Všichni zástupci obcí se shodli na tom, že jsme nebyli vůbec informováni o situaci. Výstupem jednání je zlepšit komunikaci, posílit technické zabezpečení jednotek dobrovolných hasičů, mít na Albrechticku dostupné cisterny s pitnou vodou, zajistit do budoucna dostatek vysoušečů, vypracovat metodický pokyn pro mimořádné situace. Hlavním cílem je vyřešit havarijní stavy způsobené velkou vodou, zajistit plnou dopravní obslužnost a náhradu škod obcím i občanům. Žádost o úhradu více než pětapadesáti miliónů korun jsme poslali ministrovi pro místní rozvoj. Bez těchto peněz se život v obcích s vysokou nezaměstnaností a nízkým rozpočtem nemůže vrátit do normálu. Požadujeme, aby byly opraveny koryta řek a vyřešena protipovodňová ochrana,“ informovala Martina Jalamasová, předsedkyně Sdružení obcí Osoblažska.