Setkání, které svolali představitelé Sdružení obcí Osoblažska, se uskuteční ve čtvrtek od 10 hodin na Obecním úřadu v Bohušově.

Starostové obcí v Osoblažském výběžku se dosud zabývali odstraňováním nejhorších škod a nutnou základní pomocí občanům jednotlivě. V prvních dnech po povodni měl každý dost akutních a neodkladných starostí ve své obci, ale kontakt mezi nimi byl minimální. Nyní budou zástupci obcí jednat o příčinách povodně, o škodách, kterévoda způsobila, i o koordinaci dalších společných kroků.

Mezi hlavní témata setkání patří získání finančních prostředků na poničenou infrastrukturu a obecní majetek. Na setkání se bude diskutovat i o nedostatcích v údržbě toků a o údajném selhání Integrovaného záchranného systému.